Maken van een röntgenfoto in een ziekenhuis. Röntgenstraling kan in hoge doses kanker veroorzaken
NOS NieuwsAangepast

Bedrijven laks met registratie blootstelling kankerverwekkende stoffen

Bedrijven zijn verplicht om de blootstelling van werknemers aan kankerverwekkende stoffen of straling te registreren. Maar in de praktijk gebeurt dat amper, staat in een rapport van adviesbureau Capgemini in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

"Wanneer er blootstelling kan zijn aan kankerverwekkende stoffen is de werkgever verantwoordelijk voor de registratie van individuele blootstelling. In de praktijk wordt blootstelling op individueel niveau nauwelijks geregistreerd", staat in het rapport. Uitzonderingen zijn de zorgsector, voornamelijk de academische ziekenhuizen, en de chemiesector.

FNV is geschokt

Vakbond FNV is geschokt over de uitkomst van het rapport: "Onbegrijpelijk en schokkend dat bedrijven geen registratie bijhouden terwijl dat gewoon wettelijk verplicht is", zegt FNV-vicevoorzitter Kitty Jong. "Dat kan kanker voorkómen. Zo'n 3000 mensen sterven jaarlijks in Nederland aan een kanker die zij op het werk hebben opgelopen."

In het rapport staat verder dat grotere bedrijven mogelijk wel over voldoende informatie beschikken om achteraf, door het koppelen van registraties, te berekenen wat de blootstelling aan kankerverwekkende stoffen op individueel niveau is geweest. Maar ook dat blijkt in de praktijk niet te gebeuren.

'Bedrijfsartsen moeten meer doen'

Bedrijfsartsen zien dan ook maar zelden blootstellingsgegevens van werknemers. En die gegevens worden dus ook niet meegenomen bij de analyse van het verzuim van werknemers. "Van een goede bedrijfsarts en arbodienst mag je verwachten dat ze de werkgever hierom vragen en de werkgever erop wijzen dit op orde te hebben", aldus Kitty Jong van de vakbond. "Dat gebeurt dus helemaal niet. Beschamend, het zou de kern van hun werk moeten zijn."

De FNV wil dat bedrijven verplicht worden gegevens over kankerverwekkende stoffen te melden bij de Inspectie SZW. Daardoor zou die beter kunnen handhaven.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl