Tekenles in het speciaal onderwijs
NOS NieuwsAangepast

'Meer kinderen naar speciaal onderwijs, ondanks wetgeving'

Het aantal leerlingen in het speciaal onderwijs stijgt, hoewel het de bedoeling is dat kinderen met een beperking zoveel mogelijk naar het regulier onderwijs gaan. Dagblad Trouw analyseerde cijfers van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) waaruit blijkt dat er vorig jaar bijna honderd leerlingen bij kwamen in het speciaal onderwijs, terwijl het totaal aantal leerlingen in het basisonderwijs met 13.000 afnam.

"Het beleid is erop gericht dat kinderen alleen naar een speciale school gaan als het niet anders kan, maar het onderwijs blijft gesegregeerd", zegt belangenvereniging Ieder(in) voor mensen met een beperking in de krant. "Ouders kunnen onvoldoende kiezen voor een school in de buurt."

In 2013 werd de Wet passend onderwijs aangenomen, waarin is vastgelegd dat ook kinderen met een beperking in eerste instantie naar het regulier onderwijs gaan. De eerste jaren was er volgens Trouw een afname van het aantal kinderen in het speciaal onderwijs te zien, maar het ging om kleine percentages en werd bovendien mede veroorzaakt door het algemeen teruglopende aantal kinderen in het basisonderwijs.

Keuze voor expertise

Wim Ludeke van het Landelijk Expertisecentrum Speciaal Onderwijs zegt in de krant dat passend onderwijs tot nu toe vooral "een politieke en bestuurlijke excercitie" was. "In andere landen kost zo'n verandering vijftien tot twintig jaar."

Eerder waarschuwde de Onderwijsraad al dat passend onderwijs niet goed genoeg werkte. Er werden te weinig afspraken gemaakt tussen scholen over specialisatie, waardoor ouders moeilijk de juiste zorg konden vinden op scholen.

Ieder(in) denkt ook dat ouders kiezen voor speciale scholen omdat ondersteuning er beter is geregeld. "Zolang ondersteuning aan kinderen met een beperking in het regulier onderwijs achterblijft, is er een grote groep die meent dat hun kwetsbare kind beter af is met leerkrachten met de juiste expertise."

Het ministerie van Onderwijs zegt dat de groei vooral bestaat uit kinderen tot en met zeven jaar, met name dove of slechthorende kinderen en leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis. Die vallen volgens een woordvoerder niet onder het stelsel van passend onderwijs. De minister komt binnenkort met een brief aan de Tweede Kamer over de cijfers van het speciaal onderwijs.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl