Bastaardsatijnrups
In samenwerking met
Omroep West
NOS Nieuws

Westland strijdt tegen bastaardsatijnrups

In het Westland worden in de buurt van de kust nesten van bastaardsatijnvlinders weggeknipt om te voorkomen dat de rupsen in het strandseizoen overlast veroorzaken. Vooral bij het kustdorp Ter Heijde is er sprake van een plaag.

De bastaardsatijnvlinder slaat van eind mei tot eind augustus de vleugels uit. De soort overwintert als rups tussen de takken van bijvoorbeeld duindoorns. De struiken worden kaal gegeten. Ook langs de rest van de Zuid-Hollandse kust en in Noord-Holland rukt de rups op.

De afgelopen jaren kropen bastaardsatijnrupsen vanuit de duinen bij Ter Heijde rond juni massaal naar het strand, waar ze veel overlast veroorzaakten, schrijft Omroep West. Wie in aanraking komt met de brandharen van de rups, kan heftige jeuk en huiduitslag krijgen. Ook kunnen de dieren irritatie aan ogen en luchtwegen veroorzaken.

Natuurorganisatie

Het hoogheemraadschap Delfland en de gemeente Westland hebben nu afgesproken dat de nesten van de vlinders bestreden mogen worden. Een natuurorganisatie wil over twee weken op een dag met vrijwilligers de nesten wegknippen.

De lokale afdeling van het CDA in Westland kaartte de bestrijding van de rups van de bastaardsatijnvlinder vorig jaar ook al aan. De partij sprak er toen al over dat de overlast veel groter is dan de jaren ervoor. Het weer werd als mogelijke oorzaak genoemd.

Advertentie via Ster.nl