Stadsarchivaris Schlossmacher (L) van Bonn neemt het document in ontvangst Katholiek Documentatie Centrum
NOS Nieuws Binnenland Buitenland

Radboud Universiteit schenkt eeuwenoude aflaat aan Bonn

De Radboud Universiteit in Nijmegen heeft een eeuwenoude aflaat aan de stadsarchivaris van de Duitse stad Bonn gegeven. Volgens de universiteit hoort het document in Bonn thuis en niet in Nijmegen.

In het stuk perkament uit 1329 schenken twaalf bisschoppen namens paus Johannes XXII een aflaat aan bedevaartgangers die een tocht hadden gemaakt naar het klooster van Vilich, dat tegenwoordig een wijk in Bonn is. Een aflaat is een kwijtschelding voor God van tijdelijke straffen voor vergeven zonden.

Privécollectie

De aflaat werd een aantal jaar geleden gevonden in een collectie reststukken in het Katholiek Documentatie Centrum van de universiteit. Vermoedelijk hoorde het bij een kloosterarchief of bij de privécollectie van een hoogleraar, wiens archief aan het documentatiecentrum werd geschonken. Het KDC richt zich op de geschiedenis van het katholicisme in Nederland na 1800 en vindt daarom dat de aflaat uit 1329 niet in Nijmegen thuishoort.

Stadsarchivaris Schlossmacher van Bonn is blij met de overdracht, meldt de Nijmeegse universiteit op zijn website. Volgens Schlossmacher zijn er veel middeleeuwse geschriften verloren gegaan bij een grote brand in Bonn in de zeventiende eeuw. Ook tijdens de Franse Revolutie zijn veel handschriften vernield. De aflaat wordt dit jaar een pronkstuk op de open-archievendag in de Duitse stad.

STER reclame