ANP

Van al het geld dat er bij bedrijven binnenkomt, gaat een steeds kleiner deel naar de lonen van medewerkers. En dat komt voor een belangrijk deel doordat steeds minder mensen een vast contract hebben, blijkt uit een onderzoek van De Nederlandsche Bank.

Wie geen vast contract heeft, bijvoorbeeld zzp-ers of mensen met een tijdelijk contract, staat minder sterk in de salarisonderhandelingen. Voor werkgevers is het verder goedkoper om iemand met een flexibel contract te ontslaan, dan iemand die in vaste dienst werkt. Bovendien sluiten flexibele krachten zich minder vaak aan bij een vakbond.

Ook vaste krachten de dupe

En die zwakkere positie is uiteindelijk ook weer slecht voor de vaste, duurdere krachten, benadrukt DNB. Want die moeten concurreren met een steeds grotere groep goedkopere zzp-ers en tijdelijke krachten.

De vakbond FNV voelt zich gesteund door het rapport. "Hier waarschuwt de FNV al jaren voor. Het is precies de reden waarom wij strijden voor meer echte, vaste banen, duurdere flex voor werkgevers en fatsoenlijke tarieven voor echte zelfstandigen", aldus FNV-voorzitter Han Busker.

De groep flexibele krachten groeit in Nederland harder dan in andere Europese landen, stelt DNB.

Meer techniek, minder mensen

Voor het onderzoek naar de zogenoemde arbeidsinkomensquote nam DNB acht verschillende Nederlandse bedrijfstakken onder de loep, tussen 1996 en 2015. In die periode is de groep flexibele krachten met bijna 16 procentpunt gegroeid. Die toename heeft op zichzelf voor een 3,6 procentpunt kleiner loondeel gezorgd.

Ook door technologische ontwikkelingen en de globalisering gaat een steeds kleiner deel van de bedrijfsomzet naar loon. Voor bedrijven kan het daardoor bijvoorbeeld aantrekkelijker zijn om te investeren in techniek, in plaats van werknemers.

STER reclame