Ollongren wil buitenlandse giften aan politieke partijen aan banden leggen

Aangepast
ANP

Minister Ollongren wil de financiering van Nederlandse politieke partijen vanuit het buitenland aan banden leggen. Ze zegt dat "ongewenste beïnvloeding van de Nederlandse democratie moet worden voorkomen" en denkt dat het tegenhouden van donaties uit het buitenland daarbij kan helpen.

De minister van Binnenlandse Zaken zegt dit naar aanleiding van een advies van een onderzoekscommissie die in opdracht van het kabinet heeft gekeken naar de financiering van politieke partijen.

'Kabinet kan er wel iets mee'

De commissie, onder leiding van oud-ChristenUnie-leider Veling, wil een verbod op alle buitenlandse giften. Giften van Nederlandse kiezers die in het buitenland wonen, mogen nog wel.

Ollongren spreekt van een belangrijk advies, waar het kabinet "wel iets mee kan". Zij gaat kijken hoe de regels voor buitenlandse geldstromen strenger gemaakt kunnen worden. Na de zomer komt zij met een voorstel.

Wet financiering politieke partijen

De commissie-Veling is ingesteld om te kijken of de Wet financiering politieke partijen (Wfpp) goed werkt. Die wet bestaat sinds 2013 en bepaalt dat giften aan politieke partijen van meer dan 4500 euro openbaar moeten worden gemaakt. Ook staat in de Wfpp dat partijen in de Tweede en Eerste Kamer in aanmerking komen voor overheidssubsidie als zij minstens duizend leden hebben die jaarlijks minimaal 12 euro contributie per persoon betalen. Door die regel krijgt de PVV, die geen leden heeft, geen subsidie.

De onderzoekscommissie wil nog een paar dingen veranderen aan de Wet financiering politieke partijen. Zo vindt ze dat die wet "niet de plek is om organisatorische eisen aan de politieke partijen te stellen".

Daarom moet de regel worden geschrapt dat partijen minstens duizend leden moeten hebben om overheidssubsidie te krijgen. In plaats daarvan moet worden gekeken naar het aantal zetels in de Tweede en Eerste Kamer. Op die manier komt de PVV ook in aanmerking voor subsidie en wordt de partij minder afhankelijk van (buitenlandse) giften.

Verder vindt de commissie-Veling dat de grens voor giften die openbaar gemaakt moeten worden, flink omlaag moet: van 4500 euro naar 2500 euro per donateur.

PVV en SP ontvingen geld uit buitenland

Uit een overzicht van giften aan politieke partijen in de periode 1 januari 2015 tot en met 22 februari 2017 blijkt dat twee partijen bedragen van meer dan 4500 euro uit het buitenland hebben ontvangen. De PVV ontving ruim 130.000 euro van de conservatieve denktank Horowitz Freedom Center en bijna 7000 euro van een bedrijf dat FOL Inc. zou heten, beide geldschieters zijn in de VS gevestigd. De SP kreeg 26.254 euro van een voormalige SP-wethouder die inmiddels in Bangladesh woont.

STER Reclame