Rellen bij het gemeentehuis van Geldermalsen tijdens een vergadering over de komst van een azc
NOS NieuwsAangepast

'Komst azc leidt niet tot onveiligere buurt'

De veiligheid in een buurt gaat niet achteruit als er een asielzoekerscentrum wordt geplaatst. Het Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatiecentrum (WODC) komt tot die conclusie na een analyse van cijfers van het CBS over 2005, 2010 en 2015. Het onderzoek is gedaan in opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid en staatssecretaris Harbers heeft de cijfers naar de Tweede Kamer gestuurd.

Het onderzoeksinstituut onderzocht of het terecht is dat mensen bij de komst van een azc bang waren voor meer criminaliteit in de wijk. Twee jaar geleden was die zorg een van de redenen voor felle protesten in plaatsen als Heesch, Oranje en Geldermalsen, waar opvanglocaties geopend zouden worden.

Geen aantoonbaar effect

Volgens het WODC is uit geen van de analyses gebleken dat de aanwezigheid van een asielzoekerscentrum aantoonbaar effect heeft op de omvang van de criminaliteit in de buurt of op de kans dat een individu slachtoffer wordt van een strafbaar feit.

In de buurt van centra waren wel iets meer geregistreerde woninginbraken en andere misdrijven dan in buurten zonder centra, maar volgens de onderzoekers kunnen die verschillen niet worden toegeschreven aan de aanwezigheid van zo'n centrum. "Het blijkt dat locaties van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers vaker voorkwamen in sociaal-economisch zwakkere buurten. Het is bekend dat de buurtcriminaliteit in dergelijke buurten in de regel relatief hoger is, los van de eventuele invloed van een COA-locatie".

Asielzoekers wel vaker verdacht

Het WODC zegt ook dat bewoners van asielzoekerscentra wel vaker verdacht worden van criminaliteit dan gemiddeld onder de 'reguliere' bevolking: in 2015 was het percentage onder de asielzoekers tussen de 2,5 en 3,7 tegenover 1,2 regulier.

De onderzoekers verklaren die oververtegenwoordiging grotendeels door de afwijkende samenstelling van de groep asielzoekers: het zijn vaak jonge mannen. In alle drie onderzochte jaren worden COA-bewoners minder vaak verdacht van criminaliteit dan wat demografische en sociaal-economische kenmerken betreft vergelijkbare 'reguliere' inwoners. Asielzoekers uit veilige landen die weinig kans maken op een vergunning zijn vaker verdacht dan asielzoekers uit landen zoals Syrië en Eritrea.

Volgens het WODC is van alle verdachten van een strafbaar feit in Nederland 0,5 procent asielzoeker.

Harbers: geen significant effect

Harbers zegt in een reactie dat hij voorzichtig wil zijn met conclusies, gezien de beperkingen van het onderzoek. Maar hij benadrukt wel dat uit geen enkele analyse van het WODC blijkt dat de aanwezigheid van een asielzoekerscentrum een 'significant' effect heeft op de veiligheid in de buurt.

Net als het WODC wijst hij erop dat "hoewel deze groep veel aandacht krijgt", het aandeel van asielzoekers in de onderzochte jaren beperkt is in verhouding tot de totale criminaliteit in Nederland.

Harbers wil wel de "gerichte aanpak van overlastgevende en criminele asielzoekers" voortzetten.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl