NOS Nieuws

Kabinet gaat met zzp'ers en werkgevers op zoek naar oplossingen

Het kabinet gaat de komende maanden met zo'n zestig vertegenwoordigers van zzp'ers om de tafel. "Dat er een probleem is, is helder", zei minister Koolmees na afloop van een overleg op het ministerie van Financiën. "Ik ga nu vooral luisteren naar ideeën en interessante geluiden van mensen die daar in het dagelijks leven mee te maken hebben."

Een van die problemen is dat een steeds groter wordende groep Nederlanders niet spaart voor een pensioen en geen arbeidsongeschiktheidsverzekering heeft. Een ander dat velen tegen hun wil door opdrachtgevers in een schijnzelfstandigheid worden ingeduwd.

Bont gezelschap

Het kabinet Rutte-III heeft tientallen plannen voor de 1,5 miljoen zelfstandigen zonder personeel (zzp'ers) die Nederland rijk is. Maar eenvoudige oplossingen zijn er niet. Dat komt volgens minister Koolmees doordat dé zzp'er niet bestaat; de zzp'ers vormen een bont gezelschap met grote verschillen.

"Het is geen verrassing dat de belangenclubs verdeeld kijken naar de plannen uit het regeerakkoord", zegt hij. "Ze hebben allemaal eigen belangen en situaties waar ze in zitten. Zo zijn er ondernemers die hun zaakjes wel of niet goed op orde hebben, maar ook gepensioneerden die er een beetje naast werken."

Achter de schermen wordt druk gesproken over het voornemen van het kabinet om zelfstandigen die minder dan 15 tot 18 euro per uur betaald werk doen voor één opdrachtgever, gewoon in dienst te laten komen. Op die manier moet voorkomen worden dat zzp'ers voor een schijntje worden ingezet.

Pensioen

Alle partijen zijn het erover eens dat er nieuwe regels moeten komen, maar het is dus moeilijk om alle betrokkenen op een lijn te krijgen.

Zo zijn de vakbonden voorstander van een verplicht pensioen voor alle zelfstandigen, maar zijn werkgevers een stuk huiveriger omdat het inhuren van zzp'ers een stuk duurder zal worden.

"In het regeerakkoord is de keuze gemaakt om dat niet verplicht op te leggen, maar wel de mogelijkheden te vergroten om zelfstandigen een pensioen op te laten bouwen of zich te verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid", aldus Koolmees.

Naheffingen

De Nederlandse Bond voor Bemiddelings- en Uitzendondernemingen (NBBU) wil dat opdrachtgevers vooraf de zekerheid hebben dat ze na inhuur van een zzp'er niet geconfronteerd worden met naheffingen van loonbelasting. "De huidige wet- en regelgeving leidt tot onrust en grote terughoudendheid bij opdrachtgevers om zzp'ers in te huren", aldus directeur Bastian.

Het is aan het kabinet om de partijen te overtuigen dat er in ieder geval wel nieuwe regels moeten komen, en dat niets doen geen optie is.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl