Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken ANP

20 miljoen euro aan wachtgeld voor politici

time icon Aangepast

Afgezwaaide Haagse politici hebben de afgelopen vijf jaar samen bijna 20 miljoen euro aan wachtgeld ontvangen. Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken heeft die cijfers vrijgegeven na een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur door het tv-programma EenVandaag.

EenVandaag had om diverse overzichten gevraagd en wilde onder meer per persoon weten welk bedrag hij of zij in een bepaald jaar had gekregen. Ollongren geeft die cijfers alleen geanonimiseerd. Ze erkent dat ex-Kamerleden en bewindslieden publieke figuren zijn, maar vindt dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer zwaarder weegt dan het belang van openbaarheid.

Ex-staatssecretaris kreeg een kleine 500.000 euro

Volgens de gegevens van september 2012 tot en met eind 2017 kregen 178 ex-Kamerleden, 18 voormalige ministers en 15 opgestapte staatssecretarissen een uitkering. Het hoogste bedrag voor een ex-Kamerlid was bijna 390.000 euro, het laagste 25 euro. Een voormalige staatssecretaris kreeg bijna 465.000 euro, een vroegere minister ruim 446.000 euro.

Opgestapte bewindslieden en Kamerleden kunnen het eerste jaar na hun afscheid 80 procent van hun salaris krijgen, de jaren daarna 70 procent. Nieuwe inkomsten worden in mindering gebracht.

De precieze duur van de uitkering hangt onder meer af van leeftijd en diensttijd. Sinds 2012 is de maximale duur van de uitkering verkort tot drie jaar en twee maanden. Maar mensen die in 2012 al wachtgeld hadden, hebben soms gunstiger voorwaarden. Zo is er één voormalig Kamerlid, dat recht heeft op een uitkering van ruim 16 jaar.

De wachtgeldregeling is vooral bedoeld omdat een politieke baan tijdelijk is en veel politici er hun bestaande baan voor hebben opgegeven. Het vorige kabinet benadrukte dat een goede rechtspositie voor politici bijdraagt aan het functioneren van de democratische rechtsstaat en de kwaliteit van het openbaar bestuur op peil houdt.

Het recht op wachtgeld voor vertrekkende politici moet voorkomen dat het nemen van politieke verantwoordelijkheid ook een financiële afweging wordt. De afgelopen jaren zijn de regelingen voor politici wel versoberd en meer in lijn gebracht met de arbeidsvoorwaarden van 'gewone' werknemers.

STER Reclame