Thuiszorg in Amersfoort ANP

Veel mensen zijn ontevreden over de zorg en steun die ze van hun gemeente krijgen, blijkt uit onderzoek van de Patiëntenfederatie Nederland en twee koepelorganisaties in de zorg. Aan het onderzoek namen 8000 mensen die eerder met een zorgvraag bij de gemeente aanklopten, deel.

Zo'n 40 procent van de ondervraagden is ontevreden over de wijze waarop ze door medewerkers van hun gemeente zijn behandeld. Een derde klaagt erover dat de gemeente niet eens vraagt welke vorm van zorg er nodig is. Bijna de helft van de deelnemers aan het onderzoek vindt ook dat het aan deskundigheid schort bij de ambtenaren.

Woning en jeugdzorg

De meeste klachten kwamen binnen over het vinden van een woning en over de jeugdzorg die wordt geboden. Ongeveer de helft van de deelnemers aan de enquête vindt dat het te lang duurt voor de gevraagde zorg en ondersteuning wordt geleverd. Ook zou de ondersteuning in veel gevallen niet aansluiten bij de vraag.

Voorzitter Dianda Veldman van de Patiëntenfederatie zegt dat het gevolg is dat veel mensen niet in staat zijn dagelijkse activiteiten uit te voeren en vereenzamen. Ze raadt mensen aan zich te organiseren en hun probleem bij de gemeente aan te kaarten. Veldman roept gemeenten op meer prioriteit te geven aan hun meest kwetsbare inwoners.

STER reclame