NOS NieuwsAangepast

Aantal asielaanvragen daalt opnieuw, wel veel meer Cubanen

De totale asielinstroom was in het afgelopen jaar met ruim 31.000 vrijwel even hoog als in 2016. In 2015 lag het aantal met 58.880 nog beduidend hoger.

Het aantal eerste asielaanvragen in Nederland was vorig jaar met bijna 15.000 lager dan in 2016, toen het er ruim 18.000 waren. maar het aantal nareizigers was hoger, zodat de totale asielinstroom op hetzelfde niveau bleef.

Volgens de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) hadden de meeste asielzoekers de Syrische nationaliteit (35 procent), gevolgd door de Eritrese (13 procent). Opvallend is het grote aantal (256) Cubaanse migranten dat in Nederland asiel aanvroeg: alleen al in december waren dat er 121, tegen 23 in heel 2016. De IND geeft hier geen verklaring voor.

De afname van het aantal aanvragen na 2015 had volgens IND-directeur Van Lint vooral te maken met de Turkije-deal. Daarna daalde het aantal migranten uit met name Syrië sterk. In 2016 was verder een piek te zien in het aantal asielzoekers uit veilige landen, zoals Marokko, Algerije en Albanië. Door ontmoedigingsbeleid werd deze groep economische migranten flink teruggedrongen.

Nareizen

Het aantal eerste asielaanvragen daalde van 18.171 in 2016 naar 14.716 het afgelopen jaar, terwijl het aantal nareizende gezinsleden steeg; van 11.814 naar 14.490. Gezinsleden van statushouders kunnen onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor een verblijfsvergunning. In 2015 kwamen nog 13.845 'nareizigers' naar Nederland. Meer dan de helft had de Syrische nationaliteit.

Net als in voorgaande jaren komen veel - ruim 40 procent - van de onbegeleide minderjarigen uit Eritrea. Het totaal aantal jongeren daalde opnieuw: van 3.859 in 2015, naar respectievelijk 1.707 en 1.181 in 2016 en 2017.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl