ANP
NOS Nieuws

Tientallen ziekenhuizen geven kwetsbare ouderen thuis nazorg

  • Ardi Vleugels

    Research-redacteur zorg

  • Ardi Vleugels

    Research-redacteur zorg

Goede thuiszorg na een ziekenhuisopname kan levens redden, stelden wetenschappers vorig jaar vast. En die conclusie is in de zorg snel omgezet in daden: inmiddels hebben tientallen ziekenhuizen deze vorm van nazorg standaard opgenomen.

Het gaat om thuiszorg voor kwetsbare ouderen die na een ziekenhuisopname risico lopen op functieverlies, waardoor ze in het dagelijks leven tegen allerlei problemen oplopen.

Een wijkverpleegkundige bezoekt de oudere al in het ziekenhuis en eenmaal thuis volgen ook meerdere bezoeken. De verpleegkundige geeft onder meer extra ondersteuning bij medicatiegebruik en maakt een stappenplan voor gezond herstel.

Geld met schotten

Sophia de Rooij is hoofd Universitair Centrum Ouderengeneeskunde in het UMCG in Groningen. Zij coördineerde de afgelopen jaren het onderzoek waaruit bleek dat goede nazorg zin heeft en geld oplevert. Het aantal ouderen dat overleed nadat ze uit het ziekenhuis waren ontslagen daalde fors als die kwetsbare 80-plussers nazorg kregen van een wijkverpleegkundige.

Dat inmiddels 45 ziekenhuizen meedoen, is bijzonder, vindt De Rooij. "Het klinkt simpel: wijkzorg en ziekenhuis die samenwerken om kwetsbare mensen te begeleiden als ze net uit het ziekenhuis komen. Maar in de praktijk was dit ingewikkeld. Het geld moest uit allerlei potjes komen en dan begint in de zorg vaak de discussie."

Inmiddels vergoeden de vijf grote zorgverzekeraars het project en kunnen steeds meer patiënten er gebruik van maken. Dat komt doordat nu bewezen is dat het geld en gezondheidswinst oplevert, en dat het contact tussen ziekenhuis en thuis beter wordt, zegt De Rooij. "Door dit project ligt een patiënt bijvoorbeeld een dag korter in het ziekenhuis. Dat is een dure ligdag minder, waar goedkopere thuiszorg tegenover staat."

Ziekenhuiszorg thuis

De Rooij bekijkt in een nieuw onderzoek wat de winst is voor patiënt en verzekeraar als ouderen met dementie thuis ziekenhuiszorg krijgen. In dit onderzoek krijgen deze ouderen, als ze zich melden op de spoedeisende hulp bij het UMCG in Groningen, acute zorg thuis van een speciaal team. De verwachting is dat ziekenhuizen en verzekeraars ook deze uitkomsten met belangstelling volgen.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl