NOS Nieuws

Bomen langs snelwegen goed voor welzijn, maar wel duur

Het is een ambitieus doel uit de nationale klimaattop in 2016: Nederland zou een kwart meer bomen moeten krijgen. Dat betekent dat er de komende jaren 100.000 hectare extra bomen geplant moeten worden, maar waar moeten ze komen?

In het actieplan werden locaties in het hele land aangewezen, maar Rijkswaterstaat ziet kansen om die bomen langs snelwegen en parkeerplaatsen bij tankstations te plaatsen. De organisatie vroeg het bureau CE uit Delft hier onderzoek naar te doen en ook de effecten op het welzijn te berekenen.

Uit het onderzoek blijkt dat door bomen langs snelwegen omwonenden minder overlast ervaren. De wegen zijn uit het zicht en de geluidhinder neemt af, zij het niet in de winter, want dan zijn er geen bladeren die het geluid tegenhouden.

Duurder

Wel zeggen de onderzoekers dat plaatsing van bomen langs snelwegen substantieel duurder is dan het originele plan. Langs snelwegen kost de grond meer, omdat er soms al plannen zijn voor de bouw van kantoren en er bijvoorbeeld landbouwgrond moet worden onteigend.

Het originele plan, met bomen op tal van plaatsen in Nederland, werd becijferd op 3 miljard euro. Komen dezelfde bomen langs snelwegen te staan, dan kost dat zeker 5 miljard euro, hebben de onderzoekers berekend.

Het onderzoeksbureau meldt dat de effecten op het welzijn van mensen slechts op hoofdlijnen zijn onderzocht. Uitgebreider onderzoek is nodig, zegt CE Delft. Ook Rijkswaterstaat noemt het een erg prematuur plan en zegt dat het een van de scenario's is die verder moeten worden onderzocht.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl