EPA

De Verenigde Staten maken een einde aan de speciale status voor immigranten uit El Salvador. Dat betekent voor bijna 200.000 mensen dat ze met ingang van 9 september 2019 terug moeten naar hun vaderland. Als ze toch in de VS willen blijven, moeten ze een permanente verblijfsvergunning zien te krijgen, anders lopen ze de kans om opgepakt te worden.

De Salvadoranen vallen onder een speciaal programma voor immigranten die recht hebben op humanitaire hulp, omdat hun land is getroffen door een natuurramp of oorlog. In El Salvador was in 2001 een zware aardbeving, waarbij ruim 1100 mensen om het leven kwamen. Honderdduizenden raakten dakloos en tienduizenden Salvadoranen zochten hun toevlucht in de VS, waar ze met name in grote steden als Los Angeles, New York, Washington en Houston terechtkwamen en daar een nieuw leven opbouwden.

Armoede en bloedig geweld

Dat de regering-Trump hen nu wil terugsturen gaat problemen opleveren voor El Salvador. Dat straatarme land is voor een groot deel afhankelijk van geld dat door Salvadoranen in de VS naar huis wordt gestuurd. Veel mensen die er nu nog wonen, proberen desnoods illegaal Amerika te bereiken, om te ontkomen aan de armoede en het bloedige geweld tussen de vele bendes in het land. Het land heeft een van de hoogste moordcijfers ter wereld.

Het programma waar de Salvadoranen onder vallen, 'Temporary Protected Status' geheten, is in naam tijdelijk, maar kan altijd worden verlengd door de minister van Binnenlandse Veiligheid. Dat is voor het laatst gebeurd onder president Obama. De regering-Trump streeft ernaar immigratie zoveel mogelijk te beperken en illegalen het land uit te zetten.

Recht om te werken

Critici zeggen dat de regeling in de praktijk voor langere tijd geldt, waardoor mensen gedupeerd raken als ze worden weggestuurd. Zo krijgen immigranten met deze status bijvoorbeeld het recht om te werken, waardoor ze in sommige gevallen al jaren ingeburgerd zijn in de VS. Maar minister Nielsen van Binnenlandse Veiligheid zegt juist dat het alsmaar verlengen van de regeling de migranten minder zekerheid geeft dan "een permanente oplossing".

Salvadoranen zijn verreweg de grootste groep die onder de regeling vallen. Ook migranten uit Haïti komen in 2019 niet langer voor de status in aanmerking, wat gevolgen heeft voor 50.000 mensen. Ook voor Nicaraguanen en Sudanezen komt er in 2019 een einde aan. Mensen uit onder meer Nepal, Somalië, Syrië en Jemen komen nog wel in aanmerking voor de speciale status.

STER reclame