NOS NieuwsAangepast

Minder aandacht voor vleermuis bij nul-op-de-meter-renovatie

Minister Schouten van Natuur geeft vandaag het startsein voor een gedragscode waarbij bij de renovatie van woningen minder rekening hoeft te worden gehouden met nestelende en soms beschermde dieren als vleermuizen, gierzwaluwen en huismussen.

De gedragscode is een samenwerking tussen onder meer gemeenten, bouwbedrijven en woningcorporaties en geldt alleen voor woningen die zodanig gerenoveerd worden dat ze volledig hun eigen energie kunnen opwekken. Dit worden ook wel nul-op-de-meter-woningen genoemd.

De gedragscode is minder streng dan de regelgeving rond de wet Natuurbescherming, waaraan bijvoorbeeld particulieren zich moeten houden. Door de versimpeling van de regels kunnen bouwbedrijven sneller en simpeler werken, wat leidt tot minder vertraging.

'Kwetsbare soorten'

Bij gewone renovatieprojecten geldt bijvoorbeeld het vleermuizenprotocol. "Afhankelijk van de soort vleermuis houdt dat in dat je soms wel vier of vijf keer op een plek gaat kijken of er vleermuizen zijn en ook inventariseert waarom ze daar zijn. Of het een plek is waar ze overdag verblijven, een overwinterplaats of een paarplek", zegt Bas van Leeuwen van het Netwerk Groene Bureaus.

"Het onderzoek volgens de gedragscode is veel minder compleet. Het bestaat uit het bekijken van databanken en literatuur en uit één bezoek aan de locatie," aldus Van Leeuwen. "Daarbij komt dat we veel minder afweten van vleermuizen dan van bijvoorbeeld de huismus. De vleermuizen die in Nederland leven zijn bijna allemaal kwetsbare soorten."

Netwerk Groene Bureaus, de brancheorganisatie van ecologische adviesbureaus, heeft de minister gevraagd de nieuwe gedragscode op dit punt strenger te maken, maar dat advies is niet overgenomen. Van Leeuwen: "Terwijl met een goede planning en inventarisatie van de bouwprojecten een uitgebreidere controle niet hoeft te leiden tot vertraging."

Minder ingrijpend

Ook Vogelbescherming Nederland heeft meegewerkt aan de nieuwe gedragscode. "Maar voor vogels is de impact en uitwerking ervan veel minder ingrijpend," zegt Jip Louwe Kooijmans van de Vogelbescherming.

"Vogels gebruiken de gebouwen namelijk alleen als nestplaats, voor een bepaalde periode per jaar, in tegenstelling tot vleermuizen" zegt Kooijmans. "De maatregelen die voor vogels worden genomen, bijvoorbeeld het plaatsen van nestkastjes, zijn ook bewezen effectief. Daarom is het een goede manier om zowel de bouwregelgeving als de natuurregelgeving op elkaar af te stemmen."

Met alternatieve nestplekken voor vogels wordt volgens Kooijmans al jaren geëxperimenteerd. "Bijvoorbeeld in de vorm van nest-dakpannen en speciale stenen die je in kunt metselen. We weten aan welke eisen die alternatieven moeten voldoen om te worden gebruikt."

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl