NOS NieuwsAangepast

'Wachtlijsten jeugdzorg goed aangepakt'

Door NOS Net-redacteur Bas de Vries

Provinciale politici zijn tevreden over de manier waarop zij de problemen in de jeugdzorg hebben aangepakt. Dat blijkt uit een rondgang van NOS Net langs de lijsttrekkers bij de Provinciale Statenverkiezingen.

Die tevredenheid is opvallend, omdat er de afgelopen jaren juist veel kritiek was op de lange wachtlijsten en de bureaucratie in de jeugdzorg. Vooral ex-minister Rouvoet van Jeugd en Gezin toonde zich daarbij kritisch. Niet voor niets is vorig jaar besloten dat de verantwoordelijkheid voor de hulp aan jongeren met problemen in 2015 moet zijn overgeheveld van de provincies naar de gemeenten.

Plannen

NOS Net vroeg de lijsttrekkers in de twaalf provincies naar een top drie van zowel de plannen die de afgelopen vier jaar zijn waargemaakt, als van de plannen die zijn mislukt. Over het beleid rond de jeugdzorg bleken de politici - onder wie een stevig aantal Gedeputeerden - het meest tevreden.

"Ondanks forse groei in de vraag, zijn de wachttijden flink teruggedrongen", meldt bijvoorbeeld lijsttrekker en oud-staatssecretaris Tonny van de Vondervoort van de PvdA in Zuid-Holland. "Op dit moment krijgen de meeste kinderen binnen zeven weken hulp."

'Geen wachtlijsten meer'

"De jeugdzorg is hier nog meer verbeterd; is op een hoog niveau in vergelijking met de rest van Nederland", vindt Michiel Rijsberman van D66 in Flevoland. Ook lijsttrekker Sjaak Simonse van de SGP in in dezelfde provincie ziet reden voor tevredenheid: "Geen wachtlijsten meer in de jeugdzorg."

Andere zaken die verschillende provincies volgens de lijsttrekkers goed hebben aangepakt, zijn de strijd tegen de economische crisis (met name via werkgelegenheidsplannen), opknapbeurten voor bedrijventerreinen en investeringen in de infrastructuur, vooral in nieuwe wegen.

Megastallen

Onvrede is er over de onvoldoende verbetering van het openbaar vervoer en het onvermogen om de intensieve veeteelt kleinschaliger en diervriendelijker te maken. Een goed voorbeeld daarvan is een felle discussie die momenteel wordt gevoerd in Noord-Brabant over de zogenoemde megastallen.

Ook maken veel partijen in veel verschillende provincies - van Zeeland tot Limburg en Groningen - zich zorgen over de krimp van de bevolking in de buitengebieden. Zorgen zijn er verder over het verdwijnen van voorzieningen in die gebieden, waardoor de problemen alleen maar groter worden.

EHS

Over de zogenaamde Ecologische Hoofdstructuur (EHS, de opbouw van het netwerk van natuurgebieden in Nederland) zijn de meningen het meest verdeeld. In sommige provincies is daar de voorbije vier jaar weinig van terecht gekomen, in andere gaat het juist heel goed.

Maar ook in laatste categorie provincies zijn er zorgen. "De realisatie van de EHS wordt nu door het kabinet de nek omgedraaid", zegt Wim Dalhuisen van de PvdA in Overijssel, in een verwijzing naar de aangekondigde bezuinigingen van staatssecretaris Bleker.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl