Op de eerste loonstrook zijn de effecten van nieuwe premies belastingtarieven te zien
NOS NieuwsAangepast

Maandsalaris meeste werknemers met een paar euro's omhoog

Bijna iedereen in loondienst zal er op zijn eerste loonstrookje van 2018 op vooruit gaan. Behalve de laagste inkomens (1000 tot 1500 bruto per maand), die gaan er 4 euro op achteruit. Maar dat kunnen zij achteraf bij de belastingopgave over 2018 wel weer corrigeren en dan gaat ook deze groep er op vooruit.

Dat blijkt uit berekeningen van salarisdienstverlener ADP. De nettolonen zijn berekend op basis van nieuwe belastingtarieven, pensioenpremies en andere premies en heffingen in 2018. Vanaf het minimumloon (1578 euro) komt er 7 euro bij. De hogere inkomens, bijvoorbeeld twee keer modaal (5788 euro bruto) krijgen er 16 euro bij.

Volgens ADP zijn de wijzigingen niet schokkend en zal er op 1 januari 2019 meer gaan veranderen. "De huidige regering heeft beloofd dat werk moet lonen", zegt Martijn Brand, algemeen directeur van ADP. "Daar zijn de belastingmaatregelen ook al voor gemaakt, maar de tijd was te kort om die per 1 januari 2018 al in te voeren. Per 2019 zullen fiscale effecten beduidend groter zijn dan dit jaar."

Dat wil overigens niet zeggen dat de koopkracht van huishoudens er ook per definitie op vooruit gaat. Dat hangt af onder meer af van de btw-tarieven. Zo gaat in 2019 het lage tarief van zes procent naar negen procent. Dat is weer nadelig voor de portemonnee.

Dit jaar gaan de hogere netto-inkomens er relatief meer op vooruit door een verlaging van het toptarief van de inkomstenbelasting. De achteruitgang in de nettolonen van de laagste inkomens komt onder meer doordat de arbeidskorting niet volledig wordt gebruikt. Maar dat kan in de belastingopgave over 2018 worden gecorrigeerd.

"Bij de inkomens van 1000 tot 1500 euro gaat het vaak om parttimers", zegt Dick van Leeuwerden van ADP. "Zij kunnen bij de belastingopgave over 2018 misgelopen heffingskorting terugvragen. Dat levert iemand met een loon van 1500 euro zo'n 20 euro per maand op."

Ambtenaren

Ambtenaren gaan er minder op vooruit dan werknemers in andere sectoren. Dat komt doordat ambtenaren meer pensioenpremie gaan betalen. Een ambtenaar met een modaal salaris betaalt 11 euro minder aan belasting, maar aan de pensioenpremie is hij 6 euro meer kwijt.

Gepensioneerden moeten dit jaar ook iets inleveren. Mensen met een aanvullend pensioen tot 2750 euro per maand zullen het netto met tot bijna 7 euro minder moeten doen. De AOW-uitkering gaat wel een paar euro omhoog.

Werkgevers

Arbeid zelf wordt voor werkgevers duurder in 2018. Na een lastendaling vorig jaar, betalen werkgevers dit jaar gemiddeld 21 euro aan allerlei algemene bijdragen per werknemer. Het gaat bijvoorbeeld om hogere bijdrages aan de zorgverzekering en aan arbeidsongeschiktheidsregelingen.

De stijgende kosten van arbeid verschillen sterk per sector. Een ambtenaar kost gemiddeld 23 euro per maand meer. In de transportsector dalen de werkgeverskosten voor arbeid juist.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl