100.000 inwoners erbij in 2017, merendeel door migratie

Aangepast
Hollandse Hoogte

Net als in 2016 is de bevolking van Nederland vorig jaar opnieuw relatief sterk gegroeid. Het CBS meldt dat er ongeveer 100.000 mensen bij kwamen. De groei komt net als vorig jaar vooral door immigratie. Nederland telt nu bijna 17,2 miljoen geregistreerde inwoners. Het CBS verwacht dat dat aantal over vijf jaar op 17,5 miljoen mensen ligt.

Volgens het CBS is ruim vier vijfde van de bevolkingsgroei afkomstig van buitenlandse migratie. De totale immigratie komt neer op ongeveer 233.000 personen en de emigratie op 151.000, iets minder dan vorig jaar.

Bevolkingsontwikkeling in 2017 (per duizend inwoners)

Vergeleken met 2016 ging het vorig jaar vaker om arbeids- en studiemigranten en minder om asielmigranten. Tot en met november schreven zo'n 16.000 migranten met een Syrische achtergrond zich in in Nederland, bijna 10.000 minder dan in diezelfde periode vorig jaar. Vanuit Ethiopië (1200 mensen) en vanuit Afghanistan, Iran en Irak (2100 mensen) halveerde de migratie bijna.

De meeste migranten komen uit Europese landen, Brazilië en India. Uit Roemenië, Bulgarije en de voormalige Sovjetstaten kwamen zo'n 10.000 migranten.

Vrouwen krijgen later kinderen

Slechts een vijfde van de bevolkingsgroei is afkomstig van natuurlijke aanwas. Hoewel de gegevens nog niet volledig zijn, is de verwachting dat er vorig jaar 19.000 meer baby's geboren zijn dan er mensen zijn overleden. In 2016 waren dat er nog 24.000.

Het CBS meldt dat vrouwen steeds later aan kinderen beginnen. De gemiddelde leeftijd waarop vrouwen hun eerste kind krijgen is de afgelopen vier jaar van 29,4 naar 29,8 jaar gestegen.

Bevolkingskrimp

Hoewel er 100.000 mensen bij zijn gekomen, zijn er ook gemeenten waar het aantal inwoners is gedaald. Dat was vorig jaar in 91 van de 388 gemeenten het geval, bijna een kwart dus. Het grootste deel van die gemeenten ligt aan de rand van Nederland.

De 91 gemeenten verloren bij elkaar 7500 inwoners; zo'n 82 per gemeente. De krimp is in de meeste gevallen te wijten aan het feit dat er meer mensen overleden dan er werden geboren.

STER Reclame