NOS Nieuws

'Meeste arbeidsbeperkten vinden geen baan'

Tachtig procent van de mensen die door kabinetsbeleid niet langer terecht kunnen bij een sociale werkplaats, is er in twee jaar tijd niet in geslaagd een reguliere baan te vinden. Dat blijkt uit onderzoek van de Inspectie SZW, meldt Trouw. Van de mensen die wel werk gevonden hebben, heeft de helft een baan met behoud van uitkering.

Doel van de Participatiewet was dat mensen met een arbeidsbeperking zouden doorstromen naar een reguliere baan. Het aantal mensen dat nog in aanmerking komt voor een zogenoemde beschutte werkplek bij een SW-bedrijf is sterk teruggebracht. Wie niet tot de meest kwetsbare groep behoort, valt buiten de boot.

Nooit meer een betaalde baan

De inspectie deed onderzoek onder de 11.000 mensen die eind 2014 op de wachtlijst stonden voor een baan bij een sociale werkplaats. Zestig procent denkt nooit meer een betaalde baan te vinden, schrijft Trouw.

De mensen die er wel in zijn geslaagd werk te vinden, zijn daar in overgrote meerderheid blij mee. Tachtig tot negentig procent noemt het werk zinvol. Wel vindt bijna de helft het werk fysiek zwaar.

De werkplek van bijna zestig procent van werkenden is niet op een beperking aangepast; de helft van die groep heeft daar last van.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl