NOS NieuwsAangepast

Veel medewerkers spoedeisende hulp emotioneel uitgeput

Vier op de tien medewerkers van spoedafdelingen in ziekenhuizen zijn emotioneel uitgeput. Bijna de helft is geneigd om in cynische termen over patiënten te spreken. Dat blijkt uit een onderzoek van de Universiteit Leiden, waar Trouw over schrijft.

De cijfers liggen boven het gemiddelde van de Nederlandse beroepsbevolking, waarvan een kwart zich emotioneel uitgeput voelt. Een belangrijke bron van stress is agressie van patiënten en hun begeleiders.

Bijna driekwart van de ondervraagden zegt ten minste een keer in de maand verbaal te worden geïntimideerd. 20 procent krijgt maandelijks lichamelijke bedreigingen. Verder is de werkdruk hoog en is er weinig tijd om te herstellen.

Werkdruk neemt toe

Er deden meer dan zeshonderd werknemers van negentien spoedposten in het hele land mee aan het onderzoek. Ze voelen zich over het algemeen wel opgewassen tegen het werk. Slechts 5 procent heeft dat gevoel niet, tegen een kwart van de hele beroepsbevolking.

Wel hebben ze naar verhouding vaak slaapproblemen en symptomen van posttraumatische stress. De werkdruk op spoedafdelingen neemt toe doordat er meer patiënten komen, die vaak meerdere aandoeningen hebben. Een deel, zoals ouderen, hoort er eigenlijk niet thuis.

Bevlogen

Op het aspect van bevlogenheid scoren medewerkers van de spoedeisende hulp hoog. Meer dan de helft zegt zich bevlogen of zeer bevlogen te voelen; bij de hele Nederlandse beroepsbevolking geldt dat voor een kwart. Op Belgische spoedafdelingen is dat bij een derde van de medewerkers het geval.

De medewerkers van Nederlandse spoedafdelingen zijn in meerderheid tevreden over het sociale klimaat, de interne communicatie en de ruimte die ze krijgen om opleidingen te volgen.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl