Plaatsen van zonnepanelen op een dak in Mijnsheerenland
NOS NieuwsAangepast

Het klimaat: wat kost dat jou in 2030?

Klimaatmaatregelen gaan de burger geld kosten. Vanwege die maatregelen is een huishouden in 2030 per maand tussen de 50 en 60 euro meer kwijt aan energie dan nu. Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft dat op verzoek van de NOS becijferd.

Het bedrag zou nog wel iets lager kunnen uitvallen als de politiek ervoor kiest om bedrijven zwaarder te belasten dan nu. Ook kan ervoor worden gekozen om de kosten niet gelijkmatig over alle huishoudens te verdelen, maar rijke mensen meer te laten betalen.

Ruim 5 miljard

De kosten vloeien voort uit regeringsbeleid. Het kabinet heeft als ambitie dat in 2030 de helft minder CO2 wordt uitgestoten. Dat betekent vooral het afbouwen van fossiele energieopwekking, met steenkool en gas. In plaats daarvan zal steeds meer energie worden opgewekt met bijvoorbeeld wind en zon.

Verder zullen huizen beter geïsoleerd moeten worden, en zullen apparaten en auto's zuiniger moeten worden. Vooral de technische universiteiten van ons land doen veel onderzoek naar het zuiniger maken van de energiesector, huizen, auto's en apparaten. Al met al zal dit ertoe leiden dat in 2030 Nederland tussen de 5 en 6 miljard euro extra uitgeeft aan klimaatmaatregelen.

Nietsdoen duurder dan ingrijpen

Eigenlijk hebben we geen keuze, vertelt Robert Koelemeijer van het Planbureau voor de Leefomgeving. "Je moet je goed realiseren dat klimaatverandering ons sowieso geld gaat kosten. En nietsdoen is duurder dan ingrijpen."

Als we niets doen om broeikasgassen terug te dringen, om de opwarming van de aarde tot onder de 2 graden te beperken, zal het klimaat sterker veranderen, zegt Koelemeijer. Daardoor zullen weersextremen toenemen en zullen naar verwachting in sommige delen van de wereld spanningen ontstaan met mogelijk migrantenstromen tot gevolg. De inschatting is dat de kosten van de gevolgen daarvan nog hoger zullen zijn.

Overigens is de stijging van de kosten in 2030 nog niet voorbij, voorspelt Koelemeijer. "De kosten zullen na 2030 nog verder oplopen. Pas als we de hele energietransitie hebben gehad, en bijvoorbeeld alle woningen zijn geïsoleerd en alle windparken op zee gebouwd, dan zullen de kosten wel weer gaan dalen."

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl