In 2016 kregen verzekeraars 64.000 inbraakclaims ANP

Voor het eerst in jaren noteren verzekeraars een lichte stijging van het aantal inbraken. Kregen ze in 2015 nog zo'n 61.000 claims binnen, in 2016 waren het er bijna 64.000.

Een duidelijke verklaring voor de stijging is er niet. Het Verbond van Verzekeraars wijst er wel op dat er door de aantrekkende economie steeds meer dure spullen worden gekocht. Er valt dus meer te halen en stelen is daardoor lucratiever.

Veel claims uit Limburg

Volgens het Verbond van Verzekeraars staan bij de grotere steden Eindhoven, Breda en Almere in de top-3. Daar lopen inwoners het grootste risico dat er wordt ingebroken. Leiden en Amsterdam staan onderaan de lijst.

Vanuit Limburg kwamen verhoudingsgewijs de meeste claims, elf per duizend huishoudens. In Zeeland en Friesland lag het aantal claims een stuk lager, ruim vijf claims per duizend huishoudens.

Inbrekers zijn druk tijdens Kerst

Gemiddeld krijgen verzekeraars dagelijks 175 inbraakclaims. Rond de Kerst en Oud en Nieuw is dat aantal twee keer zo hoog.

Die dagen zijn voor inbrekers interessant, omdat veel mensen dan niet thuis zijn en bij familie of vrienden aan de kerstdis zitten. Ook tijdens de jaarwisseling zijn veel mensen niet thuis. Bovendien doen velen volgens het verbond de deur niet op slot als ze naar buiten gaan om vuurwerk af te steken of de buren een gelukkig nieuwjaar te wensen.

STER reclame