anp

Niet alle schuldpapier van SNS Reaal was waardeloos bij de nationalisatie van de bank-verzekeraar in 2013, in tegenstelling tot wat de minister van Financiën destijds zei, meldt NRC Handelsblad. Volgens een commissie van deskundigen waren aandelen weliswaar niets meer waard, maar gold dat niet voor achtergestelde obligaties.

Zowel de aandeelhouders als de obligatiehouders zijn met de Staat verwikkeld in een juridische strijd om een schadevergoeding. Toen de Nederlandse Staat in februari 2013 SNS Reaal nationaliseerde, kregen aandeelhouders en achtergestelde obligatiehouders geen vergoeding. Toenmalig minister Dijsselbloem van Financiën zei destijds dat de aandelen en obligaties in de bank-verzekeraar waardeloos waren.

In opdracht van de Ondernemingskamer deed een commissie van deskundigen de afgelopen 21 maanden onderzoek. Het voorlopige rapport is nu in handen van de krant. De conclusies lijken in ieder geval een opening te bieden voor de achtergestelde obligatiehouders.

700 miljoen euro

Een van de scenario's die de commissie heeft doorgerekend, is een faillissement. In dat geval hadden de houders van de 700 miljoen euro aan achtergesteld schuldpapier op SNS Reaal-dochter SNS Bank waarschijnlijk tot ruim 80 procent van hun inleg teruggekregen. Ook in een ander scenario waren ze hun inleg niet helemaal kwijt geweest.

Voormalige aandeelhouders van SNS Reaal hebben daarentegen geen aanknopingspunten om een vergoeding te eisen, zeggen de deskundigen.

STER reclame