Mbo en het bedrijfsleven: deze studenten lassen een boot

Minister Van Engelshoven van Onderwijs wil mbo-instellingen meer vrijheid geven om te bepalen aan welke eisen studenten aan het eind van hun opleiding moeten voldoen. In de Tweede Kamer kondigde ze een proef aan die het scholen mogelijk moet maken om af te wijken van de regels voor 'kwalificatiedossiers', waaraan ze zich nu moeten houden (zie kadertekst).

Het is een van de manieren waarop de aansluiting van mbo en bedrijfsleven beter van de grond moet komen. Door scholen meer ruimte te bieden, kunnen ze beter inspelen op wat de arbeidsmarkt vraagt, denkt Van Engelshoven.

Eind november liet de Sociaal-Economische Raad (SER) nog weten bezorgd te zijn over de aansluiting van het mbo met de arbeidsmarkt. Volgens de SER moeten mbo-scholen veel meer samenwerken met (regionale) bedrijven om hun leerlingen goed te kunnen voorbereiden op de praktijk.

Bijvoorbeeld door 'hybride leeromgevingen' op te starten, schrijft de raad in zijn advies. Dat zijn plekken waar schools leren en praktijkleren met elkaar zijn verweven. Denk aan een leerwerkbedrijf in een school, of aan studieopdrachten die zijn opgesteld door een bedrijf uit de regio.

Als voorbeeld van een hybride leeromgeving noemt de SER de Duurzaamheidsfabriek in Dordrecht (zie de video hierboven), onderdeel van het ROC Da Vinci College. Deze mbo-school werd onlangs door de Europese Commissie uitgeroepen tot meest innovatieve instelling voor beroepsonderwijs in Europa.

Veranderende beroepen

Veel instellingen en ook de Kamer maken zich zorgen over de vraag of scholen wel genoeg opleiden voor de praktijk. Een van de problemen is dat veel beroepen zich snel ontwikkelen en dat soms moeilijk te voorspellen is welke eisen er moeten worden gesteld.

Als scholen meer zelf de kwalificatie-eisen mogen gaan bepalen, kunnen ze bijvoorbeeld ook de 'keuzedelen' uit de mbo-opleiding laten meetellen voor het examen. Keuzedelen zijn 'verdiepende' onderdelen van de opleiding. Studenten zijn wel verplicht de keuzedelen te volgen, maar die tellen nu nog niet mee voor het examencijfer.

Minister Van Engelshoven ANP

Vooral regeringspartij VVD zou graag zien dat die verplichting nu al overal gaat gelden. Maar de minister is daar niet voor; ze wil de keuzedelen pas over een paar jaar verplicht laten meetellen. Scholen die dat nu al willen, mogen in de proeffase de keuzedelen laten meewegen voor het examenresultaat.

STER reclame