ANP

De hevige sneeuwval leidde gisteren - op een zondag - al tot flinke problemen op de weg en op het spoor. Vandaag wordt meer sneeuw verwacht, vanaf vanmiddag geldt opnieuw code oranje. Is slecht weer een geldige reden om vandaag niet naar je werk te gaan?

Volgens José Kager van vakbond FNV niet. "Als werknemer moet je altijd proberen om naar je werk te gaan. Het woon-werkverkeer is de eigen verantwoordelijkheid van de werknemer. Maar lukt dat echt niet vanwege overmacht, bijvoorbeeld door een weeralarm, dan kun je met je leidinggevende overleggen over de mogelijkheid om thuis te werken."

Niet zomaar wegblijven

Maar dat geldt weer niet voor ieder beroep, want bijvoorbeeld leraren, mensen die werken in de zorg of in industriële productieprocessen kunnen niet zomaar wegblijven van hun werk. "Als andere mensen van je afhankelijk zijn, ligt de drempel om weg te blijven nog hoger", zegt Kager.

Bouwvakkers werken ondanks sneeuwval stug door op de bouwplaats ANP

Voor werknemers in de buitendienst gelden weer andere regels. Dit zijn mensen die hun werk in de open lucht verrichten, zoals bouwvakkers en stratenmakers. In het algemeen zijn in hun cao's afspraken opgenomen over wel of niet werken bij slechte weersomstandigheden.

Kost het wel of geen snipperdag?

Voor de meeste werknemers geldt dus het advies: zoek contact met je leidinggevende. "Als je in een bedrijf werkt waar je toch al af en toe thuiswerkt en je hebt geen afspraken of je kunt die makkelijk verzetten, dan is er natuurlijk geen enkele belemmering om een dagje thuis te werken", zegt Kager. "Dan hoef je dat waarschijnlijk niet eens te overleggen."

Kost het de werknemer een vakantiedag als hij niet kan thuiswerken en vanwege slecht weer toch besluit om thuis te blijven? In principe wel, want het is en blijft je eigen verantwoordelijkheid om op het werk te komen.

Werkgevers en werknemers komen er meestal samen wel uit.

Edwin van Scherrenburg, MKB Nederland

Alleen als de werkgever uit zichzelf laat weten dat je kunt thuisblijven, kost je dat geen snipperdag. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren als er code rood wordt afgegeven door het KNMI, maar dat is geen verplichting.

"Meestal wordt dit soort dingen in goed overleg opgelost", zegt Edwin van Scherrenburg van werkgeversorganisatie Midden- en Kleinbedrijf Nederland. "Nood breekt wet. Als je echt niet kunt komen, dan kun je misschien een dagje thuiswerken of bijvoorbeeld de tijd op een ander moment inhalen. Daar komen werkgevers en werknemers meestal samen wel uit."

Hou het weerbericht scherp in de gaten

"En mocht er alsnog een code rood worden uitgegeven door het KNMI, dan wordt daar ook wel weer een oplossing voor gevonden", denkt Van Scherrenburg. "Bijvoorbeeld door mensen wat vroeger naar huis te sturen."

Zowel Kager als Van Scherrenburg adviseren in ieder geval om de weerberichten goed in de gaten te houden en de reistijd wat ruimer te plannen.

STER reclame