Binnenvaartschepen langer in de vaart

Binnenvaartschip ANP

De geluidsnormen voor oudere schepen in de binnenvaart worden versoepeld. Volgens minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat kunnen daardoor duizenden schepen langer in de vaart blijven.

Op basis van Europese regels zouden vanaf 2020 ook schepen van voor 1976 aan strengere geluidseisen moeten voldoen. Als die onverkort zouden worden gehandhaafd, zouden die 2500 oudere schepen vrijwel zeker uit de vaart moeten worden genomen.

Onmogelijk of onbetaalbaar

Maar op verzoek van het Nederlandse ministerie worden voor deze groep andere meetmethoden gebruikt dan voor jongere schepen. Aan de normen voldoen zou voor oudere schepen technisch onmogelijk of onbetaalbaar zijn, zegt Infrastructuur en Waterstaat.

Worden bij de oude schepen na 2020 overschrijdingen gemeten, dan moet de eigenaar alles doen wat redelijkerwijs van hem mag worden verwacht om het geluid terug te dringen. Het ministerie gaat de komende tijd met keuringsinstanties en brancheorganisaties praten over wat redelijke eisen zijn.

STER Reclame