Een ongeluk door gladheid
NOS NieuwsAangepast

Minder ongelukken in drukke Randstad dan op stille Zeeuwse wegen​, hoe kan dat?

  • Petra Steenhoff

    redacteur Online

  • Petra Steenhoff

    redacteur Online

Vorig jaar nam het aantal schadeclaims bij verzekeraars door particuliere bestuurders met 10 procent toe, zo blijkt uit de Risicomonitor Verkeer van het Verbond van Verzekeraars. Opvallend is het relatief hoge aantal verkeersclaims in de zuidelijke provincies.

Zo wordt er bijvoorbeeld veel meer schade gemeld in Noord-Brabant en Limburg dan in de Randstad en heeft de dunbevolkte provincie Zeeland het op een na hoogste aantal verkeersclaims per duizend huishoudens.

Voor deze regionale verschillen is volgens Rudi Buis van het Verbond van Verzekeraars niet één enkele verklaring te geven. Het is een mix van factoren.

Een van de belangrijkste oorzaken is volgens hem het verschil in veiligheid tussen snelwegen en provinciale wegen. "Snelwegen zijn relatief veilig. De meeste ongelukken vinden plaats op provinciale wegen en die zijn er veel in deze provincies."

Onderlinge verzekeraars

Toch zou je dan ook meer ongevallen, en dus claims, verwachten in provincies als Friesland, Groningen en Drenthe, waar ook veel regionale wegen zijn. Maar in die provincies speelt iets anders volgens Buis. Daar is het aantal zogenoemde onderlinge verzekeraars vrij groot.

Dat zijn kleine verzekeraars zonder winstoogmerk die vaak een deel van de premie terugstorten als ze in een jaar weinig hebben uitgekeerd, zegt Buis. Kennelijk stimuleert dat om niet ieder krasje op de auto bij de verzekeraar als schade op te geven en daardoor blijft het aantal schadeclaims in die provincies redelijk laag.

In Zeeland ben je nergens zonder auto.

Rudi Buis, Verbond van Verzekeraars

Dat uit Noord-Brabant de meeste verkeersclaims in Nederland komen, komt volgens Buis onder meer doordat er relatief veel grote en middelgrote steden in die provincie liggen. Denk bijvoorbeeld aan de Brabantse Stedenrij, waarin onder meer Roosendaal, Breda, Tilburg, Eindhoven, Helmond en Den Bosch liggen.

In dit soort stedelijke gebieden is er minder ruimte en is de verkeersdruk groter. Daardoor neemt de kans op ongelukken toe.

Culturele verschillen

Dat Zeeland zo hoog op de lijst staat komt volgens Buis door het grote aantal jongeren met een auto. "Jongeren zijn nu eenmaal oververtegenwoordigd in het aantal ongelukken. In tegenstelling tot bijvoorbeeld de Randstad, ben je in Zeeland helemaal nergens zonder auto dus veel jongeren hebben er een. In de Randstad wachten jongeren over het algemeen langer met het kopen van hun eerste auto."

En tenslotte spelen ook culturele verschillen een rol, zegt Buis. "In de zuidelijke provincies wordt makkelijker geclaimd dan in het noorden."

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl