Hollandse Hoogte

Leerlingen in het voortgezet onderwijs en het middelbare beroepsonderwijs (mbo) moeten minder klassikaal les krijgen. Het aantal lesuren moet flink omlaag om leraren de tijd te geven om hun lessen inhoudelijk te verbeteren.

Met dit voorstel komt regeringspartij D66, die het onderwijs in het voortgezet en middelbaar onderwijs wil verbeteren door de werkdruk van leraren te verlagen.

Waardering

Leraren moeten de tijd krijgen om zich beter te verdiepen in de lesstof die ze moeten uitleggen aan hun leerlingen. "Leraren moeten goed kunnen nadenken over hun vak en hun les. Dat vermindert de werkdruk en dan krijgt het beroep de status die het verdient", zegt D66-Kamerlid Van Meenen.

Docenten geven nu gemiddeld zo'n 25 uur per week les en dat moet worden teruggebracht naar ongeveer 20 uur. Voor leerlingen betekent het D66-plan dat ze zo'n 28 uur per week les krijgen in plaats van 35.

Dit betekent niet dat leraar en leerling meer vrije tijd krijgen. "De leraar gebruikt die extra tijd om zijn les goed voor te bereiden en voor de leerlingen moet op school meer ruimte komen voor individuele begeleiding", aldus Van Meenen. Hij baseert zich op internationale onderzoeken waaruit blijkt dat het onderwijs niet beter wordt door meer lesuren.

Ophokplicht

Het aantal lesuren in het voortgezet onderwijs is al jaren een onderwerp van discussie. Na massaal protest van leerlingen kwam er enkele jaren geleden een einde aan de zogenoemde ophokplicht. Leerlingen waren verplicht om tenminste 1040 uur per jaar in de klas te zitten. Dat leidde ertoe dat leerlingen onder toezicht van een conciërge of een student in de klas zaten, maar geen volwaardig onderwijs kregen.

Nu moet een school ten minste 1000 uur per schooljaar lesgeven. D66 wil af van deze wettelijke verplichting. "Wij willen dat scholen de ruimte krijgen om zelf het beste onderwijs te kiezen", zegt Van Meenen. "Die ruimte hebben ze nu niet, omdat de wet verplicht om een minimum aantal uren per week te verzorgen."

Hij vraagt vandaag tijdens de begrotingsbehandeling Onderwijs om een versoepeling van de bestaande regels en denkt dat het kabinet bereid is zijn voorstel over te nemen. Hij waarschuwt wel: "Je moet in die tijd niet niks gaan doen, maar de tijd gebruiken om meer te leren in minder uren."

STER reclame