Rederij en eigenaar schuldig aan dood opvarenden Frisia

Aangepast
RTV Noord

Een rederij en de eigenaar daarvan zijn schuldig bevonden aan de dood van drie bemanningsleden bij het scheepsongeluk met de schelpenzuiger Frisia in 2010. Er volgen geen straffen, onder meer omdat de gebeurtenis ernstige financiële gevolgen heeft gehad voor het bedrijf. De eigenaar heeft toegezegd dat hij er alles aan heeft gedaan om herhaling te voorkomen.

De toenmalige bedrijfsleider van het scheepsreparatiebedrijf, dat verbonden was aan de rederij, is vrijgesproken. In het vonnis staat dat hij geen verantwoordelijkheid droeg voor de fouten. Het OM had werkstraffen tegen de eigenaar en de bedrijfsleider geëist van 180 uur. Ook wilde justitie boetes van 60.000 euro voor de twee bedrijven waaraan zij leiding gaven.

Gevaarlijk

De Frisia verging in december 2010 ten noorden van Terschelling. Drie opvarenden uit Leens en Groningen kwamen om. Volgens de rechtbank had het ongeluk verschillende oorzaken. Zo nam de schipper een verkeerde route, die bij de voorspelde sterke wind en hoge golven te gevaarlijk was. Ook waren niet alle openingen goed afgesloten. Daardoor kon er water in het schip stromen. De schipper bleek ook niet de juiste vaarbevoegdheid te hebben.

Omdat de rederij en de eigenaar moeten zorgen voor de juiste bemanning op het schip, zijn zij volgens de rechtbank medeverantwoordelijk voor de fouten die de schipper heeft gemaakt. Daarnaast konden de waterloospoorten van het schip niet open, waardoor er veel meer water in het ruim kon blijven staan. Voor dat gebrek is volgens de rechtbank de rederij verantwoordelijk, omdat die moet zorgen voor een goed functionerend schip.

Volgens de rechtbank is het duidelijk dat niemand wilde dat er zo'n ongeluk zou gebeuren. De rederij en de eigenaar zijn volgens de rechtbank niet laks geweest met de veiligheid van medewerkers, zoals in het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) wel werd gesuggereerd. "Ze hebben fouten gemaakt, maar niet zo veel en zo ernstig als men zou kunnen denken na lezing van het rapport." De OVV concludeerde dat het schip niet zeewaardig is. Die conclusie deelt de rechtbank niet, meldt RTV Noord.

STER Reclame