CO2-uitstoot
NOS Nieuws

Wiebes wil energieakkoord in 2018 klaar hebben

Minister Wiebes wil het "nationaal klimaat- en energie-akkoord" in de loop van volgend jaar rond hebben. In dat akkoord wil het kabinet met onder andere bedrijven, netbeheerders en de milieubeweging afspraken maken over de manier waarop de uitstoot van CO2 moet worden teruggedrongen. In het regeerakkoord wordt als uitgangspunt een reductie van 49 procent in 2030 genoemd. Wiebes praatte daarvoor vandaag voor het eerst met diverse partijen.

De inhoudelijke gesprekken beginnen binnenkort en worden gevoerd aan vijf 'tafels'. "Iedereen moet erbij betrokken zijn, anders lukt het niet", zei Wiebes. "Als het akkoord er eenmaal is, zijn we nog niet klaar en daarna moeten we er mee aan de slag", voegde hij eraan toe.

Groene daden

Directeur Thijssen van Greenpeace vindt dat Wiebes mooie woorden spreekt, maar volgens hem is het nu echt tijd voor groene daden. Greenpeace wil bijvoorbeeld dat de kolencentrales sneller dichtgaan dan het kabinet nu zegt en dat je gaat betalen als je CO2 uitstoot. Directeur Minnesma van duurzaamheidsorganisatie Urgenda zei dat ze vandaag niet veel concreets heeft gehoord. "Ik heb gehoord dat Wiebes het regeerakkoord gaat uitvoeren en dat hij het niet alleen kan, en dat wisten we al."

Voorzitter Van der Laan van Energie-Nederland, de branchevereniging van energieleveranciers, benadrukte dat de ambitie uit het reageerakkoord breed gedragen wordt. Op de vraag of ze eventueel wil praten over het eerder sluiten van kolencentrales, antwoordde ze dat er goed moeten worden nagedacht over de meest wijze aanpak. "Drie van de vijf zijn nog maar een jaar oud; het zijn bedrijven met veel werknemers, ze zijn economisch rendabel en we hebben ze nog nodig voor de energievoorziening."

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl