ANP

De druk op de crisisopvang voor jongeren is drie jaar na de decentralisatie van de jeugdzorg nog steeds erg groot, blijkt uit onderzoek van Reporter Radio (KRO-NCRV).

Toen de jeugdzorg in 2014 in handen kwam van de gemeenten konden veel gemeenten dat niet goed aan. Er werd toen gedacht dat het een tijdelijk probleem was, maar nu is het structureel geworden, zei hoogleraar Jeugdpsychiatrie Robert Vermeiren in het programma.

Jongeren met problemen worden niet snel genoeg doorverwezen door de wijkteams van de gemeenten. Daardoor komen veel jongeren in de crisisopvang terecht. Daar blijven ze vaak langer dan nodig zitten omdat het lastig om een goede vervolgplek te vinden.

Verontrustend

In sommige gemeenten loopt de opvang van jongeren wel goed, maar vooral kleine gemeenten kunnen moeilijk de specialistische zorg leveren die nodig is. "We lopen risico's doordat iedere gemeente het op zijn eigen manier regelt", zegt zegt Hans Tönjes, programmaleider van Spoedhulpjeugd. Tönjes zou het beter vinden als sommige jeugdzorg weer bovenregionaal of op landelijk niveau wordt geregeld.

Tweede Kamerlid Rens Raemakers van D66 noemt de signalen verontrustend en gaat de kwestie morgen aan de orde te stellen in een overleg met minister De Jonge van VWS.

Reporter Radio vroeg 18 jeugdzorginstellingen naar de druk op de crisisopvang. Het aantal crisisplaatsingen van de meeste jeugdzorginstellingen blijkt sinds 2014 fors te zijn gestegen. De stijging is vooral te zien bij jongeren tussen 13 en 18 jaar.

STER reclame