Windmolen op de Noordzee
NOS NieuwsAangepast

Haven Rotterdam doet mee aan plan enorme ‘stekkerdoos’ in Noordzee

De Rotterdamse haven gaat meedoen met het ontwikkelen van een eiland midden in de Noordzee. Het eiland moet over 10 à 15 jaar grote nieuwe windmolenparken verbinden met omliggende landen.

Het plan voor zo'n 'stekkerdoos' werd begin maart gepresenteerd. Onder meer netbeheerder Tennet en de Gasunie doen mee. Zij zijn blij met de deelname van de Rotterdamse haven, omdat het havenbedrijf door de aanleg van de Tweede Maasvlakte ervaring heeft met het winnen van land op zee.

Haventopman Allard Castelein ziet windenergie op zee als enige manier om de industrie in de haven te vergroenen en zo de nationale klimaatdoelstellingen te halen. Het kabinet wil dat Nederland in 2030 bijna de helft minder van het broeikasgas CO2 uitstoot.

"Het havencomplex stoot een kleine 20 procent van alle CO2 van Nederland uit", zegt hij. "Dus wil Nederland die reductie halen, dan zal de haven moeten meedoen."

Tienduizenden banen

De haven wil straks het hele industriegebied op hernieuwbare energie laten draaien. Daarvoor zijn zo'n duizend zeer grote windmolens nodig.

Castelein heeft ook laten uitrekenen hoeveel banen het plan kan opleveren in de Rotterdamse haven. "Dit kan naar schatting werkgelegenheid creëren voor ongeveer 30.000 mensen in 2030. Dit is natuurlijk enorm aantrekkelijk. Als je andere industrieën ziet verminderen, kun je dit compenseren met nieuwe industrieën met nieuwe werkgelegenheid."

Kosten

Windmolenparken op zee worden nu nog dicht bij de kust aangelegd, om de kostprijs laag te houden. Maar dat houdt op een gegeven moment op, zegt Tennet-baas Mel Kroon. "Dan moeten we verder weg de zee op en wordt het vanzelf duurder."

Om te voorkomen dat de kosten dan enorm oplopen, is het beter om veel windmolens bij elkaar te zetten rond een nieuw eiland, zeggen Kroon en Castelein. Op een locatie die niet te diep is, waar veel wind staat en waar het mogelijk is om verbindingen te leggen met omliggende landen. Gekeken wordt daarom naar de Doggersbank.

Dat is een beschermd natuurgebied. Milieuorganisaties reageerden eerder gematigd positief op het plan. In windmolenparken mag niet worden gevist, waardoor de flora en fauna onder water intact blijft.

Toekomstig eiland moet windmolenparken Noordzee verbinden

Havendirecteur Castelein weet nog niet wie wat gaat betalen. "Wat de rol zal worden van de overheid, van de bedrijven, van toeleveranciers en van klanten is nog veel te vroeg om te zeggen. Maar het is een groot project, waar veel spelers een rol in zullen krijgen."

Kroon van Tennet wijst erop dat zo'n eiland er juist toe kan leiden dat windenergie op zee goedkoper wordt. "Eén ding is heel belangrijk bij wind op zee: dat je naar een grotere schaal gaat. Dat zal de kostprijs verder reduceren. Hoe meer hoe beter, daar komt het eigenlijk op neer."

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl