Bijna alle medewerkers Jeugdzorg krijgen te maken met agressie

Aangepast
ANP

Negen op de tien medewerkers in de jeugdzorg hebben het afgelopen jaar te maken gekregen met agressie. Bij het merendeel was het een ernstige vorm van agressie. Het ging bijvoorbeeld om intimidatie, ook op seksueel vlak, of om bedreiging of geweld, voornamelijk door ouders van kinderen die hulp nodig hebben.

De cijfers staan in een gezamenlijk onderzoek van werknemers en werkgevers in de jeugdzorg. Bestuurslid Heijdelberg van Jeugdzorg Nederland zegt dat iedere medewerker in zijn loopbaan verschillende keren te maken krijgt met geweld, agressie of belediging.

De agressie en belediging maken de werkdruk in de sector hoog. Om de politiek daarvan te doordringen, hebben Jeugdzorg Nederland, de werkgevers en de vakbonden een brandbrief naar de Tweede Kamer gestuurd. Die is ondertekend door bijna 6000 jeugdzorgwerkers en werkgevers. Op 4 december debatteert de Kamer over de jeugdzorg.

Toenemende agressie

Het is de taak van jeugdzorgwerkers om in te grijpen als blijkt dat kinderen worden verwaarloosd of door huiselijk geweld in een onveilige thuissituatie leven. In het uiterste geval worden kinderen uit huis geplaatst. Dat leidt vaak tot heftige reacties van ouders, maar volgens Jeugdzorg Nederland loopt de agressie nu de spuigaten uit.

De ondervraagden zeggen dat de agressie over de hele linie toeneemt en dat belediging aan de orde van de dag is. Het aantal medewerkers dat een vorm van agressie heeft ervaren, is 25 procent hoger dan vijf jaar geleden. Agressie komt in de jeugdzorg tweemaal zo veel voor als in andere vormen van de zorg.

STER Reclame