NOS NieuwsAangepast

​Gooise scholen in actie tegen zuipende jongeren

  • Annelies Rijnbeek

    redacteur Binnenland

  • Annelies Rijnbeek

    redacteur Binnenland

Bijna alle middelbare scholen uit de regio Gooi en Vechtstreek slaan de handen ineen om alcoholmisbruik door jongeren aan te pakken. Zulke samenwerking komt wel vaker voor, maar het Trimbos-instituut noemt het uniek dat scholen zelf het initiatief nemen om de problemen aan te kaarten bij de regiogemeenten.

Achttien middelbare scholen hebben samen met gemeenten, horeca- en sportverenigingen het initiatief genomen voor een manifest over de aanpak van het misbruik. Het gaat daarbij vooral om aangescherpte controle op de regels die het alcoholgebruik aan banden leggen. Die regels zijn eerder dit jaar al opgesteld, samen met Jellinek, het centrum dat is gespecialiseerd in verslavingszorg.

Manifest

Volgende week worden zo'n 300 ouders, scholieren en andere betrokkenen verwacht op een discussiebijeenkomst op het Comenius College in Hilversum. Het is de bedoeling dat het manifest daar wordt opgesteld.

Dat wordt vervolgens overhandigd aan burgemeester Pieter Broertjes van Hilversum. De opstellers willen dat gemeenten in de regio zich actiever op gaan stellen in de strijd tegen alcohol. Sinds 2014 is de handhaving geen rijkstaak meer.

Ziekenhuis

De regio heeft al langer grote problemen met drinkende jongeren. Uit het meest recente onderzoek (uit 2015) blijkt dat het alcoholgebruik onder de jeugd in de regio in alle opzichten zorgelijk is.

Ook ligt het percentage jongeren (van 12 tot en met 17) dat recent aangeschoten was of meedeed aan bingedrinken zeker 5 procent hoger dan het gemiddelde van Nederland. In het Gooi zijn de afgelopen jaren relatief veel scholieren met een alcoholvergiftiging opgenomen in het ziekenhuis.

Daar kan volgens initiatiefnemer Johan Veenstra alleen wat aan gedaan worden als de hele regio meewerkt. Een kind zit ook op de sportclub, gaat in het weekend uit en heeft contact met vrienden. Daarom moet het probleem van alle kanten worden benaderd, zegt hij. Ook ouders moeten volgens Veenstra een actieve rol gaan spelen.

Schoolfeesten

Scholen zeggen zelf weinig last te hebben van het alcoholgebruik onder jongeren. Bij werkweken is alcohol verboden, examenstunts zijn grotendeels afgeschaft of er worden extra leerkrachten ingezet, en op schoolfeesten wordt geen alcohol geschonken.

Sinds 2014 mogen jongeren pas vanaf hun achttiende drinken, voorheen mocht dat al met 16 jaar. Door de leeftijdsverhoging is het voor scholen makkelijker geworden om grenzen te trekken. Toch willen ze hun verantwoordelijkheid nemen. "Met alleen een wetswijziging - van 16 naar 18 jaar - ben je er niet. Er moet meer gehandhaafd worden. Jongeren drinken misschien niet op school, maar wel degelijk daarbuiten", zegt Veenstra.

Jonge hersenen

Rinelle van den Top van GGD Gooi en Vechtstreek doet onderzoek naar alcoholgebruik in de regio. Jongeren drinken weliswaar minder dan voorheen en gaan op latere leeftijd drinken, maar het blijft een probleem. Niet alleen scholieren drinken volgens haar te veel: in alle leeftijdsgroepen in de regio ligt het alcoholgebruik hoger.

Van den Top benadrukt het gevaar van drinken op jonge leeftijd. De hersenen ontwikkelen zich tot op 24-jarige leeftijd; daarom is overmatig alcoholgebruik op jonge leeftijd schadelijk.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl