Een delegatie van KNIL-militairen voorafgaand aan de bijeenkomst met Defensie Michelle Peters / NOS

Een delegatie van Molukse KNIL-militairen is door Defensie officieel ontvangen in de Korporaal van Oudheusden-kazerne in Hilversum. Ze voerden vanmiddag onder meer een gesprek met Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht Hans van Griensven. De bijeenkomst wordt gezien als een onderdeel van eerherstel voor de Molukkers.

Ontvangst voelt als eerherstel voor Molukse militairen

Tientallen Molukse sympathisanten waren aanwezig op de route en ze vormden een erehaag langs de weg. Een tegendemonstratie van antifascisten, die vinden dat de veteranen oorlogsmisdadigers zijn, werd afgelast op aandringen van de politie. Het zou te gevaarlijk zijn

Vooraf zei een van de aanwezige Molukse demonstranten dat de groep het niet zou pikken als hun opa's uitgescholden worden voor misdadigers. Er waren veel agenten en ME aanwezig in Hilversum.

De Molukse militairen hebben het Nederlandse gezag verdedigd tijdens de Indonesische onafhankelijkheidsstrijd. De veteranen voelden zich decennialang miskend door Defensie.

Aan het eind van de bijeenkomst sprak inspecteur-generaal Van Griensven zijn dank en waardering uit voor het werk en de inzet van de militairen.

Vorig jaar besloot de Nederlandse regering al achterstallige uitkeringen te betalen aan KNIL-militairen en Indische ambtenaren en afgelopen zomer werd toegezegd dat ze ook de veteranenstatus konden krijgen. Ook dat werd gezien als een blijk van erkenning.

STER reclame