ANP
NOS NieuwsAangepast

Wiegel: 'aflosboete' is onbehoorlijk politiek handelen

Voormalig VVD-leider Wiegel was vandaag even terug in de Tweede Kamer, waar hij in de jaren 70 zelf lid van was. Hij en anderen waren bij een hoorzitting over het afschaffen van het belastingvoordeel voor mensen die hun hypotheekschuld hebben afgelost. Wiegel hoort bij degenen die fervent tegen het schrappen van dat voordeel zijn.

Eigenaren van een woning moeten voor de inkomstenbelasting een bedrag bij hun inkomen optellen, het eigenwoningforfait. De coalitie heeft in het regeerakkoord afgesproken dat het forfait wordt verlaagd.

In 30 jaar afgebouwd

Tot nu toe gold bij het forfait de regel dat mensen die hun hypotheek helemaal of voor een groot deel hadden afgelost, niets bij hun inkomen hoefden op te tellen, de zogeheten wet-Hillen. Maar die vrijstelling verdwijnt: de regeringspartijen willen dat de regeling de komende 30 jaar in stappen wordt afgebouwd.

Wiegel en onder anderen vertegenwoordigers van ouderenbonden benadrukten dat vooral ouderen de dupe zijn van de maatregel. In de hoorzitting vielen woorden als 'onrechtvaardig', 'onbetrouwbaar' en 'donderslag bij heldere hemel'. Veel sprekers wezen erop dat mensen zijn gestimuleerd om snel af te lossen. Die zouden nu worden gestraft.

Wiegel sprak van onbehoorlijk politiek handelen. "Het vertrouwen in de politiek is toch al niet zo groot en dit voorstel draagt er niet aan bij om het vertrouwen terug te winnen."

Overbodig

In de hoorzitting waren ook mensen die de afschaffing wel steunen. Directeur Berk van De Nederlandsche Bank zei dat het afbouwen van de wet-Hillen kan bijdragen aan een beter functioneren van de woningmarkt. Hij noemde de wet een subsidie die op termijn overbodig wordt.

Volgens hem gaat het argument dat mensen moeten worden geprikkeld om hun schuld af te lossen steeds minder op: in 2013 is de belastingaftrek van rente op nieuwe aflossingsvrije hypotheken vervallen.

Andere maatregelen

Hoogleraar Conijn van de Amsterdam School of Estate benadrukte dat ook mensen van het belastingvoordeel profiteren die dat helemaal niet nodig hebben. Als bepaalde groepen nadeel ondervinden van afschaffing, zou je die met specifieke maatregelen kunnen compenseren, zei hij. Ook volgens hem kan het schrappen van de wet-Hillen uiteindelijk een positief effect hebben op de woningmarkt.

Medewerker Möhlmann van het Centraal Planbureau zei dat het afschaffen van de wet-Hillen leidt tot een gelijkere behandeling van vermogen in de eigen woning ten opzichte van andere vormen van vermogen. Die nu ongelijke behandeling heeft volgens het CPB een verstorend effect op de woningmarkt.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl