Minister Wiebes en GroenLinks-leider Klaver ANP

Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat heeft met GroenLinks-leider Klaver naar eigen zeggen een "leuk" gesprek gehad over een Klimaatwet. En Klaver zei na afloop dat hij optimistisch uit de ontmoeting is gekomen.

Vorige week werd in het Kamerdebat over de regeringsverklaring duidelijk dat de nieuwe minister bij GroenLinks zou langsgaan. Het kabinet benadrukte toen dat allerlei details over het klimaatbeleid nog moeten worden uitgewerkt.

De regeringspartijen hebben afgesproken dat er een Klimaatwet komt. In het regeerakkoord staat onder meer dat de Nederlandse uitstoot van broeikasgassen in 2030 met 49 procent moet zijn verminderd ten opzichte van 1990.

Initiatiefwet

Vorig jaar hebben GroenLinks en PvdA bij de Kamer een initiatiefwet over hetzelfde onderwerp ingediend. Daarin wordt gesproken over 55 procent reductie, veel meer dus.

In de wet staat verder onder meer dat de ministeries elk jaar een aparte 'milieubegroting' moeten indienen. Later sloten D66, ChristenUnie en SP zich bij de initiatiefwet aan.

Samenwerking

Na afloop van het gesprek tussen Wiebes en Klaver wilden de twee weinig concreets kwijt over de inhoud. Wiebes zei dat hij vooral de ideeën van Klaver heeft aangehoord en dat hij die serieus neemt. Hij wil ook nog praten met de andere indieners van de initiatiefwet en er daarna rustig over nadenken.

Klaver zei dat hij bij de minister een houding proeft om te willen samenwerken. Hij voegde eraan toe dat hij zelf ook openstaat voor aanpassingen.

STER reclame