NOS Nieuws

Raad van State: euro zegen voor Nederland

Nederland heeft een groot belang bij de euro en is erbij gebaat dat die blijft. Voor de Nederlandse open economie heeft de euro positieve economische gevolgen gehad en gezorgd voor stabiliteit. De Europese regels en afspraken over begrotingen en hervormingen moeten weliswaar beter worden nageleefd, maar voor Nederland is de euro en de monetaire unie gewoonweg erg belangrijk.

Dat concludeert de Raad van State, het hoogste adviesorgaan van de regering, in een rapport over de toekomst van de euro, waar de Tweede Kamer om had gevraagd.

Pleiten voor een terugkeer naar de gulden of het uit elkaar vallen van de muntunie omdat een land uit de euro stapt is ongewenst. Het zorgt voor veel onzekerheid en brengt hoge kosten met zich mee, stelt de Raad van State.

Onomkeerbaarheid

De euro betekent veel voor Nederland als internationaal georiënteerd land. Het is een harde, waardevaste munt en de koopkracht is niet minder stabiel dan die van de gulden. Nederland is gebaat bij een "vanzelfsprekende onomkeerbaarheid van de euro" stelt de Raad van Staat vast.

De eurozone als geheel heeft minder geprofiteerd dan Nederland en de eurolanden zijn economisch minder naar elkaar toe gegroeid dan verwacht. Zo werd de financiële en economische crisis versterkt door onduidelijke afspraken en het niet naleven van afspraken. Versterking van de democratische verantwoording en het naleven en handhaven van afspraken zijn nodig om de muntunie schokbestendiger te maken en meer draagvlak te geven.

De Europese Monetaire Unie staat er weliswaar inmiddels sterker voor, maar er is nog wel twijfel of de muntunie voldoende bestand is tegen nieuwe crises. De bankenunie moet daarom voltooid worden en de probleemleningen en overheidsschuld op bankbalansen geregeld, aldus de Raad van State.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl