anp

Kamervoorzitter Arib voelt niets voor een bijeenkomst dit jaar om honderd jaar kiesrecht te vieren. Het algemeen kiesrecht voor mannen werd weliswaar in 1917 ingevoerd, maar vrouwen kregen het actieve kiesrecht pas in 1919. Arib vindt dat honderd jaar kiesrecht in 2019 moet worden gevierd.

Een woordvoerder van Arib bevestigt berichtgeving hierover in de Volkskrant .

De Kamervoorzitter heeft een uitnodiging van Binnenlandse Zaken en ProDemos voor een gezamenlijke viering van het kiesrecht eerder afgewezen. Het ministerie en het instituut wilden eind dit jaar met een bijeenkomst in de Ridderzaal de aftrap geven voor twee feestelijke jaren vanwege honderd jaar kiesrecht.

Wat mij betreft zou het actieve vrouwenkiesrecht het brandpunt van de viering moeten zijn.

Khadija Arib

Arib zag daar niets in. In een brief aan voormalig minister van Binnenlandse Zaken Plasterk waar de krant over schrijft, zegt ze: "Ik heb mijn bedenkingen bij een dergelijke getrapte opzet, waarbij de viering van het actieve vrouwenkiesrecht het sluitstuk vormt. Wat mij betreft zou dat juist het brandpunt van de viering moeten zijn."

Een ander bezwaar van Arib was praktisch: de geplande bijeenkomst op 12 december is op een dinsdag, dan heeft de Kamer een volle agenda met vergaderingen en kunnen de volksvertegenwoordigers dus niet in de Ridderzaal aanwezig zijn.

'Gotspe'

In het debat over de regeringsverklaring deze week kwam het ook al even aan de orde. Marianne Thieme zei het een "gotspe te vinden dat de VVD - honderd jaar na het passief vrouwenkiesrecht - niet meer vrouwen in het kabinet had kunnen vinden".

Arib merkte toen op dat het actief kiesrecht pas in 1919 voor vrouwen kwam. "Er is een hele discussie over geweest, daarom weet ik het", zei de Kamervoorzitter toen.

Kiesrecht bestaat in 2019 voor iedereen honderd jaar

Een boos ministerie van Binnenlandse Zaken heeft volgens de krant de bijeenkomst in de Ridderzaal geschrapt. De Kamer viert pas in 2019 honderd jaar kiesrecht.

STER reclame