Ryk Neethling

In de nieuwe Friese bijbelvertaling heeft de vertaler zo veel mogelijk rekening gehouden met het 'genderperspectief'. Een woord als 'zoon', dat in de bijbelse context niet altijd letterlijk zoon betekent, wordt bijvoorbeeld vertaald als 'zoon en dochter'. Het moet de nieuwe Friese vertaling herkenbaarder maken voor alle groepen, schrijft Omrop Fryslân.

Lokkich binne jimme

Vertaler en dominee Liuwe Westra vindt het tijd voor een nieuwe Friese vertaling. De oude is van 1978. Hij heeft de afgelopen tijd gewerkt aan de vertaling van Matteüs. Die verschijnt volgend jaar onder de tiitel Lokkich binne jimme (Gelukkig zijn jullie). Met de uitgave wil de stichting aanhaken bij de uitverkiezing van Leeuwarden als Culturele Hoofdstad van Europa in 2018.

De bedoeling is om de rest van de Bijbel ook nog te vertalen. Daar is nog een miljoen euro voor nodig, maar dat geld is er nog niet. Het is de bedoeling dat de complete Friese vertaling over vijf jaar af is.

STER reclame