NOS NieuwsAangepast

Onderzoek: nog veel nieuw beleid nodig om klimaatdoel te halen

Het nieuwe kabinet zal nog veel nieuwe maatregelen moeten bedenken om de klimaatambitie voor 2030 te behalen. Want met de maatregelen in het regeerakkoord wordt dat doel slechts voor de helft bereikt. Dat blijkt uit een analyse van het regeerakkoord door het Planbureau voor de Leefomgeving.

Het nieuwe kabinet heeft zich ten doel gesteld dat de uitstoot van broeikasgassen in 2030 49 procent lager moet zijn dan in 1990. Om dat te bereiken zet Rutte III fors in op hernieuwbare energie, het sluiten van alle kolencentrales voor 2030 en op het afvangen en opslaan van CO2.

Maar er zal een nieuw Nationaal Energieakkoord nodig zijn om te komen tot aanvullende maatregelen, denkt het Planbureau. Zo'n nieuw akkoord werd door het kabinet in het regeerakkoord zelf ook al aangekondigd.

Goed nieuws

Tegelijk is er volgens het Planbureau ook goed nieuws. Zo denken de onderzoekers dat er in 2030 al meer windenergie op zee wordt opgewekt dan eerder gedacht. Ook zal er meer duurzame stroom worden geïmporteerd uit het buitenland en is de totale vraag naar energie waarschijnlijk gedaald.

Dit komt onder meer doordat nieuwbouwhuizen steeds minder vaak op aardgas zullen worden aangesloten. Dit alles leidt ertoe dat de uitstoot van broeikasgas niet met 56 megaton omlaag moet, maar met 'slechts' 41 megaton.

Meeste reductie

Het Planbureau heeft ook onderzocht welke maatregelen het beste werken. Sluiting van kolencentrales heeft duidelijk het meeste effect, evenals het duurder maken van energie met een hoge CO2-uitstoot.

Door zo'n prijsverhoging wordt het voor stroomproducenten aantrekkelijker om elektriciteit uit duurzame bronnen te halen: die wordt dan automatisch goedkoper dan stroom uit fossiele bronnen als steenkool of aardgas.

Deze maatregelen worden gevolgd door - in volgorde van belangrijkheid - het opvangen en opslaan van CO2, een kilometerheffing voor vrachtverkeer, heffingen in de luchtvaart en het terugbrengen van uitstoot uit mest.

Zonnepanelen

Het Planbureau keek ook naar de aankondiging in het regeerakkoord dat het minder aantrekkelijk wordt om zonnepanelen aan te schaffen. "Op dit moment is de regeling behoorlijk genereus, want je verdient panelen nu in 6 á 7 jaar terug. De rest van de levensduur die panelen nu hebben, zo'n 25 jaar, verdienen mensen erop", zegt Robert Koelemeijer van het Planbureau.

Doordat het financieel minder aantrekkelijk wordt om zonnepanelen aan te schaffen, is de verwachting dat de toename van zonnestroom met 20 procent daalt. Het geld dat de overheid door de maatregel bespaart, lijkt niet opnieuw geïnvesteerd te worden in de stimulering van duurzame energie.

Jesse Klaver

GroenLinks-leider Jesse Klaver vroeg twee weken geleden om het onderzoek van het Planbureau. Hij vindt de analyse nu slecht nieuws. "Het kabinet krijgt een onvoldoende voor haar klimaatplannen. Ze hebben mooie ambities, maar ze doen niet genoeg om die ambities waar te maken."

VVD-Kamerlid Remco Dijkstra vindt de klimaatmaatregelen juist een prestatie. "Dit regeerakkoord bevat nu al heel veel maatregelen, waarvan we kunnen zeggen wat voor effect ze hebben in 2030. De andere helft moeten we nog gaan invullen. Het glas is dus halfvol."

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl