Uitrijden mest
In samenwerking met
L1 Nieuws
NOS NieuwsAangepast

Onderzoek naar grootschalige mestfraude Limburg

De politie heeft vandaag in Noord-Limburg twee bedrijven doorzocht in een onderzoek naar grootschalige fraude met mest en afvalstoffen in een bio-vergistingsinstallatie.

Het Openbaar Ministerie vermoedt dat de holding van de twee bedrijven sinds 2013 drie keer zoveel afval en dierlijke mest hebben verwerkt als is toegestaan. Daarmee heeft de holding van de twee bedrijven volgens 1Limburg meer dan 1 miljoen euro verdiend.

Het OM merkt de holding en zes betrokkenen als verdachte aan. Naar een van verdachten liep al een onderzoek. Hij zou een subsidie van 70.000 euro hebben aangevraagd voor een mestverwerker die waarschijnlijk nooit is geleverd.

Duurzame energie

Een bio-vergistingsinstallatie is bedoeld om bacteriën of ziektekiemen uit dierlijke mest te halen. Vergiste mest is 'schoon' en kan worden uitgereden. Bij het vergistingsproces komen ook (bio-)gassen vrij. Daarmee wordt duurzame energie opgewekt. De overheid subsidieert die vorm van energiewinning. De Limburgse holding haalde zo volgens het OM "miljoenen euro's" aan subsidie binnen.

Het OM vermoedt dat de holding naast dierlijke mest ook andere afvalstoffen in de installatie stopte. Vervuild afvalslib is mogelijk verwerkt als mest. Bij vergisting van vervuild slib ontstaan schadelijke reststoffen met chemicaliën of bacteriën. Het gaat dan niet meer om schone mest, maar om (chemisch) afval. Het OM wijst erop dat betaald moet worden voor afvoer van afval.

Stikstof in de Maas

Het onderzoek van vandaag is opgezet door het OM samen met het Waterschap Peel- en Maasvallei, NVWA, Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) en het Nederlands Forensisch Instituut (NFI). Het waterschap onderzoekt ook een incident waarbij eind september 25 ton vloeibaar stikstof uit een lekkende silo van de holding in het riool liep. Ongeveer 400 ton vloeibaar stikstof kwam in de Maas terecht.

De directeur van een van de bedrijven zegt dat hij verrast is door de invallen. "De door justitie naar buiten gebrachte beschuldigingen zijn mij niet bekend. Wij staan voor service en kwaliteit", zegt hij tegen De Limburger.

Advertentie via Ster.nl