Advocaat aan het werk NOS

Advocaten zijn in de praktijk veel meer tijd kwijt dan ze vergoed krijgen. In een advies aan het kabinet komt een commissie tot de conclusie dat het systeem van gesubsidieerde rechtsbijstand ernstig achterstallig onderhoud vertoont. Op zijn voorlaatste dag als bewindsman heeft minister Blok het advies naar de Tweede Kamer gestuurd.

Het kabinet had de commissie onder leiding van president Van der Meer van het Amsterdamse gerechtshof gevraagd of het systeem moet worden veranderd. De commissie kreeg als voorwaarde mee dat de voorstellen niet mogen leiden tot verhoging van de uitgaven.

Van der Meer concludeert dat dat niet mogelijk is, als ook aan de overige gestelde voorwaarden wordt voldaan. Volgens het advies worden de kosten 125 miljoen euro hoger als rekening wordt gehouden met de werkelijke tijd die advocaten aan een zaak besteden.

Twintig jaar geleden

De vergoedingen aan advocaten worden toegekend op basis van gegevens van twintig jaar geleden. De commissie zegt dat de wetten sindsdien veel ingewikkelder zijn geworden, dat cliënten meer eisen stellen en dat ook de overheid meer juridische conflicten veroorzaakt dan vroeger.

Het kabinet zei eerder dat advocaten die vooral gesubsidieerde bijstand verlenen een inkomen moeten kunnen verdienen tussen ongeveer 3500 en 5200 euro. Maar volgens de commissie is zo'n inkomen bij het huidige niveau van vergoedingen bij lange na niet haalbaar.

STER reclame