Vacatures bij uitzendbureau
NOS NieuwsAangepast

Meer banen in uitzendbranche dan ooit

Nooit eerder waren er zoveel banen in de uitzendbranche, blijkt uit onderzoek van het CBS. Het gaat om 725.000 banen. Daaronder vallen uitzendkrachten, gedetacheerden en payrollers. Tijdens het dieptepunt van de economische crisis in 2010 lag het aantal banen nog op 565.000. Maar ook dat was al meer dan in de jaren negentig.

De forse toename komt vooral door een stijging van de langlopende uitzenduren, zoals detachering en payrolling. Het CBS schrijft dit toe aan de flexibilisering van de arbeidsmarkt. Sinds de tweede helft van 2014 stijgen ook de gewerkte uren in kortlopende contracten snel.

Het aandeel van werknemers met een flexibel contract is inmiddels opgelopen tot 26 procent van het totaal. Van die groep is 15 procent uitzendkracht, 4 procent van het totale aantal werknemers.

Op Slovenië na heeft Nederland in Europa het hoogste percentage van de beroepsbevolking dat als uitzendkracht werkt.

Lager opgeleid, lager inkomen

Uitzendkrachten zijn jonger dan de gemiddelde werknemer maar het leeftijdsverschil neemt af. Vooral het aandeel van de groep 45- tot 55-jarigen groeit snel.

Verder zijn uitzendkrachten gemiddeld minder hoog opgeleid dan andere werknemers. En mannen zijn vaker uitzendkracht dan vrouwen. Dat komt omdat juist in de bedrijfstakken waar veel mannen werken ook veel uitzendkrachten actief zijn, zoals in de bouw en de industrie.

Opvallend is verder dat het gemiddelde inkomen van een uitzendkracht met ruim 24.000 euro veel lager ligt dan het gemiddelde van alle werknemers, dat is bijna 43.000 euro. Die verschillen zijn tussen 2005 en 2015 nauwelijks kleiner geworden.

Geen vaste baan in het verschiet

Uit het CBS onderzoek blijkt ook dat uitzendkrachten veel minder vaak doorstromen naar een vaste baan dan werknemers met een ander soort flexibel contract. Van de uitzendkrachten die in 2012 begonnen stroomde 63 procent na drie jaar zelfs uit naar een situatie zonder werk. Maar 13 procent stroomde na drie jaar door naar een vast contract. Bij de totale flexwerkersgroep lag dit twee keer zo hoog, op 26 procent.

Uitzendkracht minst tevreden

Het CBS deed ook onderzoek naar de tevredenheid over het werk bij de verschillende soorten werknemers. Daaruit blijkt dat uitzendkrachten (exclusief payrollers en gedetacheerden) het minst tevreden zijn over hun werk. Maar 66 procent was in 2016 tevreden met het werk. Dat komt vooral door de contractvorm, de werkzekerheid en het salaris. Voor de groep flexwerkers als geheel ligt dat op 75 procent maar dat geldt niet voor flexwerkers die eigenlijk een vaste baan zouden willen.

Het meest tevreden waren de zelfstandigen, met 81 procent. Van de zelfstandigen zonder personeel was de groep die zzp'er is omdat ze geen geschikte baan als werknemer konden vinden een stuk minder vaak tevreden, daar ging het om 67 procent.

Van de werknemers met een vast baan was vorig jaar 78 procent tevreden met het werk.

Kenmerken verschillende arbeidsvormen

Vast in dienstFlexibele arbeidsrelatieZzp'erUitzendkracht
- Mag niet zomaar worden ontslagen en krijgt 2 jaar minimaal 70% van loon doorbetaald bij ziekte.     - Vrijwel dezelfde voordelen als iemand die in vaste dienst is. Na het tijdelijke contract eindigt de arbeidsovereenkomst automatisch. - Zzp'er bepaalt zelf voor welke opdrachtgevers er gewerkt wordt. Is minder afhankelijk van één inkomstenbron. - Je kan ieder moment besluiten te stoppen met werken. Je hebt geen opzegtermijn.
 - Minder flexibel en langere opzegtermijn.- Werkgever is verplicht een maand voor het einde van contract te laten weten of contract verlengd wordt. Onzekerheid op lange termijn. - Zelf verantwoordelijk voor pensioenvoorziening en arbeidsongeschiktheidsverzekering.     - Bij ziekte vaak eerst twee wachtdagen voor loondoorbetaling. 

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl