NOS NieuwsAangepast

Hoe verandert de belasting voor AOW'ers?

  • Marleen de Rooy

    Politiek verslaggever

  • Marleen de Rooy

    Politiek verslaggever

Het nieuwe kabinet wil dat ook AOW-gerechtigden meeprofiteren van de belastingherziening. Deze groep krijgt te maken met drie belastingtarieven in plaats van vier. Vooral de middengroepen onder de AOW-gerechtigden hebben hier profijt van.

Dat het belastingstelsel op de schop gaat werd eerder al bekend. Van de vier belastingschijven blijven er twee over.

Maar voor mensen die de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt of ouder zijn, gelden andere tarieven. Zij betalen in de eerste twee schijven geen AOW-premie, waardoor dat belastingpercentage een stuk lager ligt. Grofweg betalen zij daardoor 18 procent minder belasting dan mensen die werken. Dat fiscale verschil tussen ouderen en niet-ouderen blijft onder het nieuwe kabinet bestaan.

Om hun te laten meeprofiteren van de belastingherziening verdwijnt een van de belastingschijven.

Nieuwe belastingtarieven AOW'ers

belastbaar inkomenpercentage
t/m 34.000 euro19 procent
34.000 t/m 68.000 euro36,93 procent
vanaf 68.000 euro49,5 procent

Oude belastingtarieven AOW'ers

belastbaar inkomenpercentage
t/m 19.981 euro18,65 procent
19.982 t/m 34.12922,90 procent
34.130 euro t/m 67.071 euro40,8 procent
vanaf 67.072 euro 52 procent

Lage inkomens

Het laagste tarief gaat dus omhoog (van 18,65 naar 19 procent). Volgens de doorrekeningen van het CPB wordt die groep gecompenseerd door een hogere heffingskorting en ouderenkorting. In koopkracht gaan ook zij er dus op vooruit.

Desondanks gaan niet alle gepensioneerden erop vooruit, zo blijkt uit de doorrekeningen. Dat heeft een andere oorzaak: de pensioenfondsen. Die staan er financieel niet gunstig voor, waardoor zij soms een lager pensioen moeten uitkeren.

Zij ondervinden wel het nadeel van de hogere inflatie, maar de aanvullende pensioenen bewegen niet volledig mee met de contractlonen, omdat ze beperkt worden geïndexeerd. Dat zal een deel van de ouderen met een midden- en hoger inkomen treffen. Ongeveer 8 procent van de ouderen heeft daarmee te maken.

Het nieuwe belastingsysteem gaat waarschijnlijk in 2020 in.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl