Roggen uitgezet in Oosterschelde
In samenwerking met
Omroep Zeeland
NOS Nieuws

Roggen uitgezet in Oosterschelde

Het Wereldnatuurfonds heeft vanmiddag de eerste vijf van in totaal driehonderd stekelroggen uitgezet vlakbij Yerseke. Met het project wil het fonds de zieltogende roggen-populatie helpen in de Oosterschelde en voor de Nederlandse kust. Het gaat niet goed met de stekelrog sinds het begin van de Deltawerken in de jaren zestig. Ook de intensievere visserij deed de rog geen goed.

De stekelroggen zijn speciaal voor het Wereldnatuurfonds gekweekt in een bedrijf in Utrecht. "We zetten de roggen uit in de Oosterschelde, omdat we denken dat de rog hier goed kan gedijen - en dat hij daarna kan uitzwermen naar de Noordzee. Maar dat weten we nog niet zeker", aldus directeur Kirsten Schuijt van het Wereldnatuurfonds op Omroep Zeeland.

Hondshaai

De stekelrog is niet de meest bedreigde roggensoort in Nederland. Toch heeft het Wereldnatuurfonds juist voor de stekelrog gekozen omdat die platvis zich goed voortplant in gevangenschap. In het kader van hetzelfde project zullen later ook gekweekte hondshaaien worden uitgezet. De populatie hondshaaien in de Noordzee is niet bedreigd. Maar het Wereldnatuurfonds wil graag weten of haaien in een laboratorium kunnen worden gekweekt en vervolgens succesvol kunnen worden uitgezet.

Zeebioloog Monique van de Water spreekt van een primeur: "Het is nog nooit in de wereld geprobeerd om zeedieren terug te brengen naar zee om de populaties te versterken."

Foto maken

De nu uitgezette roggen zijn gemerkt met een geel plastic plaatje en een nummer. Sportvissers en beroepsvissers is gevraagd om een foto te maken als ze een van de gemerkte vissen vangen en de rog vervolgens terug te zetten.

Voor beroepsvissers is dat een probleem: zij hebben een aanlandplicht. Dat betekent dat alle gevangen vis (ook bijvangst, zoals de rog) aan wal moet worden gebracht. Demissionair staatssecretaris Martijn van Dam beloofde eerder dat hij voor de stekelrog een uitzondering op die aanlandplicht zou bepleiten bij de EU.

Advertentie via Ster.nl