Een jongen vraagt aandacht voor de situatie van een uitgeprocedeerde asielzoeker ANP

Kinderpardon toch niet verruimd door nieuwe kabinet

time icon Aangepast

De onderhandelende partijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie laten de regeling van het kinderpardon zoals deze is. Er komen dus niet meer kinderen zonder verblijfsvergunning in aanmerking om in Nederland te blijven.

D66 en ChristenUnie hebben in hun verkiezingsprogramma's staan dat zij een verruiming van de regeling willen. Maar VVD en CDA zien daar niets in. De vier partijen spraken in een eerder stadium van de onderhandelingen al over het kinderpardon, maar kwamen daar niet meteen uit.

Juridisch ingewikkeld

Na lang overleg hebben de vier partijen toch besloten de regeling zo te laten als deze nu is, omdat een versoepeling van de toelatingscriteria juridisch erg ingewikkeld blijkt.

Voor VVD en CDA weegt ook mee dat er in de Tweede Kamer eigenlijk geen meerderheid is voor de verruiming die D66 en ChristenUnie willen.

Veel kinderen afgewezen

In de praktijk worden veel kinderen die een aanvraag indienen, afgewezen. Van de 1360 aanvragen die tussen mei 2013 en april 2016 zijn ingediend, zijn er 100 toegewezen.

Er zijn dus meer dan 1200 aanvragen afgewezen, meestal omdat het kind niet heeft meegewerkt aan de vertrekplicht nadat het asiel van zijn of haar ouders was afgewezen.

Eerder, bij de overgangsregeling voor 1 mei 2013, werd ongeveer de helft van drieduizend aanvragen toegewezen.

Wanneer komen kinderen in aanmerking voor het kinderpardon?

- jonger dan 19 jaar op het moment van de aanvraag
- nog geen verblijfsvergunning
- wel asielaanvraag ingediend, en dat voor de 13-jarige leeftijd
- daarbij juiste naam, nationaliteit en indien mogelijk bewijsdocumenten opgegeven
- geboren voordat de asielprocedure van de ouders was afgerond
- na asielaanvraag minstens 5 jaar onafgebroken in Nederland gewoond
- steeds contact gehad met IND, DT&V, COA of de Vreemdelingenpolitie, en soms voogdij-instelling Nidos
- niet in aanraking geweest met de politie, maar dat geldt ook voor de ouders, broers en zussen
- niemand van het gezin wordt verdacht van een oorlogsmisdrijf
- steeds meegewerkt aan vertrek
- de EU niet verlaten zonder dat de IND dat wist
- kind moet beloven dat alle procedures die nog lopen worden ingetrokken als de verblijfsvergunning wordt toegekend

STER Reclame