Extra geld voor isolatie huurwoningen
NOS NieuwsAangepast

Nieuwe coalitie: extra geld voor isolatie huurwoningen

De vier onderhandelende formatiepartijen willen woningcorporaties stimuleren om huurwoningen extra te isoleren of andere energiebesparende maatregelen te nemen.

Het is een van de maatregelen van de VVD, CDA, D66 en ChristenUnie om de klimaatafspraken van Parijs na te komen. In het klimaatakkoord is afgesproken om wereldwijd de uitstoot van broeikasgassen en de opwarming van de aarde te verminderen.

Kritisch

Woningcorporaties moeten nu geld geven aan het rijk, de zogenoemde verhuurdersheffing. Het gaat in totaal om een bedrag van zo'n 1,7 miljard euro en de woningcorporaties zijn zeer kritisch over deze afdracht.

Het nieuwe kabinet is bereid te korten op die verhuurdersheffing als de woningcorporaties hun huurwoningen extra isoleren, verduurzamen wordt het genoemd. Daarvoor is 100 miljoen euro beschikbaar.

'Net genoeg voor spaarlampen'

"Dat is heel erg mager", zegt een woordvoerder van Aedes, de vereniging van woningcorporaties. "Met deze plannen komt er ongeveer 40 tot 50 euro vrij per sociale huurwoning. Dat is net genoeg om spaarlampen te kopen, terwijl forse investeringen nodig zijn."

Volgens Aedes willen de woningcorporaties de klimaatafspraken van Parijs graag nakomen, maar krijgen zij niet voldoende financiële middelen van de overheid. "Als we al het geld dat nu beschikbaar is inzetten, halen we de doelstellingen pas in 2066. We hadden meer financiële ruimte verwacht."

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl