Onderzoek naar langer doorwerken rechters

Robert Bas / NOS

Minister Blok wil onderzoeken of de leeftijdsgrens van 70 jaar voor rechters omhoog kan. Hij schrijft dat in antwoord op Kamervragen van D66.

Blok vindt overigens zelf niet dat er sprake is van leeftijdsdiscriminatie, zoals sommigen zeggen. Maar omdat over de 70 jaar discussie is ontstaan, wil hij toch een onderzoek. Daarbij moeten onder meer de Hoge Raad, de Raad van State en de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak worden betrokken. Ook de wettelijke leeftijdsgrenzen voor andere beroepen moeten worden meegewogen.

De Kamervragen werden gesteld naar aanleiding van een artikel in NRC over een Amsterdamse rechter die na zijn 70ste wil doorwerken. De man voelt zich nog fit genoeg en volgens hem is er wel degelijk sprake van discriminatie. Hij overweegt juridische stappen.

Legitiem en proportioneel

Blok is het niet met de rechter eens. Hij benadrukt dat een onderscheid op basis van leeftijd mag worden gemaakt "als dit een legitiem doel dient en proportioneel is". Volgens de grondwet worden rechters voor het leven benoemd en op "een bij de wet te bepalen leeftijd ontslagen".

Die wettelijke leeftijdsgrens is bepaald op 70. Dat is onder meer gebeurd om de doorstroming te bevorderen en om te voorkomen dat er individuele beslissingen genomen moeten worden over het functioneren van rechters.

Levensverwachting

Blok staat nog steeds achter die argumenten. Hij wijst er ook op dat mensen als ze ouder worden nu eenmaal minder gaan functioneren en dat rechters nu al kunnen doorwerken tot na de AOW-leeftijd.

De minister erkent dat de verplichte pensioenleeftijd voor rechters sinds 1932 niet is veranderd, terwijl de levensverwachting wel is gestegen. Maar hij wijst erop dat een groot deel van de rechters voor hun 70ste stopt.