NOS NieuwsAangepast

Uitstoot broeikasgassen stijgt wereldwijd nog steeds

  • Heleen Ekker

    redacteur Binnenland

  • Heleen Ekker

    redacteur Binnenland

De wereldwijde uitstoot van broeikasgassen is vorig jaar opnieuw gestegen, met een 0,5 procent. Dat concludeert het Planbureau voor de Leefomgeving in een jaarlijks onderzoek naar de uitstoot. De stijging komt vooral door andere broeikasgassen dan CO2, de mondiale uitstoot daarvan bleef net als in 2015 nagenoeg gelijk.

Het planbureau nam dit jaar voor het eerst ook andere broeikasgassen dan CO2 mee in het onderzoek. Het gaat dan om methaan, lachgas en de zogeheten F-gassen, waar de uitstoot van steeg. Samen vormen ze ruim een kwart van de totale hoeveelheid broeikasgassen, die jaarlijks wordt uitgestoten.

Belangrijke bronnen zijn de productie van fossiele brandstoffen, de veeteelt, de teelt van rijst en afvalstortplaatsen. Hier komt methaan bij vrij, een veel sterker broeikasgas dan CO2 (ongeveer 25 keer sterker).

Daling in Rusland en VS

In een aantal landen daalde vorig jaar de uitstoot van broeikasgassen. Met name in Rusland, de Verenigde Staten en Japan was een daling te zien. In India daarentegen nam de uitstoot flink toe. De Europese Unie en China bleven ongeveer gelijk.

"De cijfers laten zien dat landen ook een inspanning moeten doen om die andere gassen terug te dringen, want ook die zijn van belang voor het klimaatakkoord van Parijs", zegt onderzoeker Jos Olivier van het Planbureau.

Methaan komt bijvoorbeeld vrij bij oliewinning, bij onderzoeksboringen en bij de distributie en transport van aardgas. Maar ook in kolenmijnen. "Als je een mijngang maakt, komt er veel methaan vrij. Dat wordt afgezogen omdat het explosief is, en als het dan niet wordt afgevangen, gaat het geregeld zo de atmosfeer in", zegt Olivier.

Vervuilende koeienboer

Ook de veeteelt zorgt voor veel uitstoot. Het gras dat bijvoorbeeld koeien eten, wordt herkauwd en verteerd in de maag. Daarbij ontstaat methaan, die er aan de voorkant weer uit komt, in de vorm van boeren.

Per koe gaat het om een flinke hoeveelheid, vertelt Olivier. "Eén Nederlandse koe stoot gemiddeld ongeveer evenveel methaan uit als de CO2 van een gemiddelde personenauto, die 15.000 km per jaar rijdt."

Het planbureau schreef het rapport in samenwerking met het onderzoeksbureau (Joint Research Centre) van de Europese Commissie. Hun bevindingen worden in de hele Europese Unie gebruikt.

Zon en wind

Dat de mondiale CO2-uitstoot stabiel blijft, is vooral te danken aan een lager gebruik van steenkool, onder andere in de Verenigde Staten en China. Voor het opwekken van elektriciteit wordt sinds een paar jaar steeds meer gebruik gemaakt van aardgas en duurzame bronnen als zon en wind.

Het planbureau wijst er verder op dat de werkelijke uitstoot nog wat hoger is. In de cijfers is geen rekening gehouden met de CO2-uitstoot die wordt veroorzaakt door met name ontbossing en bosbranden.

Greenpeace

De schrik slaat je om het hart, zegt Joris Wijnhoven van Greenpeace op NPO Radio 1. "De beelden van de recente orkanen staan ons allemaal nog op het netvlies. Die worden alleen maar erger door broeikasgassen."

Wijnhoven is "geschokt" over het aandeel van methaan in de uitstoot. De veestapel moet kleiner, vindt hij. Dat kan door minder vlees te eten. Wijnhoven pleit voor meer bewustwording onder consumenten en hoopt dat de verkoop van zogenoemde kiloknallers wordt aangepakt.

De mogelijke komst van een minister van Landbouw in het nieuwe kabinet, ziet hij als een zorgelijke ontwikkeling. "Het CDA heeft niet echt een goed trackrecord in het terugbrengen van de veestapel."

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl